Pardubičtí a chrudimští zastupitelé tak řeší možnost, že by jednání probíhalo distančně prostřednictvím internetu. „Na příštím zastupitelstvu by se nám mohlo stát, že každý pátý bude v karanténě, což je velmi problematické pro usnášeníschopnost. Bojím se, že vám mohu po konci zastupitelstva popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok,“ zhodnotil situaci při posledním jednání pardubický zastupitel Jan Hrubeš a předložil návrh na změnu jednacího řádu.

HLASOVÁNÍ Z DOMU

Ten by dovoloval zastupitelům, kteří jsou v karanténě, buď jen sledovat jednání z domu a zapojovat se do diskuzí, nebo dokonce hlasovat. Ani jedna z možností ale přes ostatní zastupitele neprošla. Po poradě s právníky se bojí, že by jejich hlasování mohlo být napadnutelné, a také technických problémů, a tak se i v listopadu sejdou nejspíš v Ideonu, kde mohou zasedat s potřebnými rozestupy.

„Důraz je kladen na jasné a průkazné jednání zastupitelstva na osobní úrovni. Když je někdo v karanténě, je to samozřejmě problém, ale jako větší problém vidím, když nám začne padat jednání zastupitelstva, protože to nebudeme umět technicky zabezpečit a nebudeme mít legislativní podporu v tom, jak má jednání probíhat,“ odůvodnil to primátor Martin Charvát.

PŘÍTOMNÁ VEŘEJNOST

Zasedání zastupitelstva musí splnit tři body – musí se rozhodovat na zasedání, což lze ale nahradit i telekonferencí, musí být umožněn přístup veřejnosti a zastupitelé se nesmí vyměnit s někým jiným. „Nebude za ním stát manželka a ovlivňovat ho?“ nadhodil s nadsázkou zastupitel Petr Klimpl. Otázkou zůstává, jak by probíhalo tajné hlasování, kdy členové vhazují své lístky do urny.

Zastupitelé proto Hrubešův návrh neodhlasovali. Vzhledem k tomu, že v Praze nebo v Litvínově ale jednání distančně již probíhá, domluvili se, že najdou cestu, jak toho také dosáhnout. „Je to o hledání vysoké míry právní jistoty, každý snad pochopí, že bychom neradi riskovali platnost hlasování,“ vysvětlil vedoucí kanceláře tajemníka Jiří Turek. Změnou jednacího řádu se začne zabývat pracovní skupina, která ho má upravit, aby splňoval všechny podmínky a pravidla.

To v Chrudimi zatím zůstávají v klidu. Přestože o distanční jednání mají zájem, vyčkávají, s jakými pokyny přijde Ministerstvo vnitra. „Zatím nám to přišlo dost komplikované, počkáme, až ministerstvo vydá změnu zákona o obcích, to pro nás bude jistota,“ uvedl starosta František Pilný.