Šlo především o propojení vzájemných aktivit na pomezí zdravotnictví a sociálních věcí.

„Informoval jsem členy této skupiny o krajských projektech na transformaci péče o ohrožené děti, o grantech pro zajištění nových praktických lékařů v kraji i o projektu Přátelská nemocnice. Zejména do posledně jmenovaného uvítáme všechny podněty od zdravotně znevýhodněných občanů nebo zadavatelů či poskytovatelů služeb pro ně," řekl Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví. V této souvislosti nabízí například Tyflocentrum odborné školení zdravotnického personálu, který se stará o nevidomé, nebo Česká abilympijská asociace zážitkové semináře pro sestry ošetřující vozíčkáře či špatně pohyblivé pacienty.

Ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Lucie Mlatečková představila zapojení dobrovolníků v jednotlivých nemocnicích akutní péče i možnosti rozvoje další spolupráce. Poukázala i na výhody spojení nemocnic do jedné společnosti. Například praxe studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se nyní jednoduše mohou rozložit do jednotlivých nemocnic po celém kraji s ohledem na další uplatnění absolventů oborů.