Deník má k dispozici rozbor zpracovaný na základě popisu Markéty Ševčíkové a audionahrávky její schůzky s náměstkem primátora Jakubem Rychteckým.

Ve zprávě Advokátní kanceláře Jelínek a partneři se uvádí: „Jednání náměstka primátora Jakuba Rychteckého, kde se měl sejít s Markétou Ševčíkovou a snažit se jí nabídnout jinou vedoucí pozici v KCP, pokud odstoupí z veřejné soutěže a umožní tak zvítězit Tomáši Urbanovi, je dle našeho názoru v rozporu se zákonem.

V jednání pana náměstka by bylo možné spatřovat trestný čin zneužití pravomoci veřejné osoby, jelikož zde nejspíš došlo k tomu, že jako úřední osoba měl v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch, respektive způsobit jinému škodu.

Již z tohoto důvodu by mělo být předmětné výběrové řízení zrušeno, respektive jeho výsledky posouzeny z tohoto pohledu, pokud již skončilo. Pokud nikoli, tak by mělo být přijato adekvátní a velice průhledné a jednoznačné rozhodnutí výběrové komise a následně rady města k případnému vítězi.

Trestní oznámení v této fázi nedoporučujeme podávat. Uvedené trestné činy nepodléhají oznamovací povinnosti." (redakčně kráceno)