Ve školním roce 2025/2026 by mělo být na středních školách v Pardubickém kraji přibližně o 5 tisíc žáků více, a naplněnost tak zřejmě překročí 90 procent.

Kraj se v posledních letech snaží podporovat spolupráci škol a firem. Jedná se především o odborný výcvik, praxi a exkurze žáků ve firmách, využití odborníka z praxe ve výuce, stáže pedagogů, firemní prospěchová stipendia, příspěvky firem na stravování nebo ubytování žáků, podíl firem na materiálně technickém vybavení škol.

„Příklady dobré praxe můžeme vidět například ve spolupráci Středního odborného učiliště Svitavy se společností Rehau Moravská Třebová, Střední průmyslové školy chemické Pardubice se společností Synthesia, Průmyslové střední školy Letohrad s Konsorciem zaměstnavatelů Orlicka a Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk se společností Bühler CZ,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

NOVÉ OBORY
Zároveň vznikají nové obory, o jejichž zařazení kraj rozhoduje ve spolupráci se zaměstnavateli, Úřadem práce České republiky, Krajskou hospodářskou komorou a dalšími sociálními partnery. „Požadavky vycházejí hlavně od regionálních zaměstnavatelů. Proto letos otevíráme čtyři nové obory, a to obory Výrobce potravin, zaměřený na výrobu a zpracování mléka v Hlinsku, Autolakýrník v Ústí nad Orlicí, Klempíř v Žamberku a Operátor skladování v Holicích,“ poznamenal radní pro školství Bohumil Bernášek.

Například o obor zaměřený na výrobu mléka však zatím příliš velký zájem není. Přihlásilo se pouze šest dětí. Jejich počet by ale ještě mohl narůst. „Toto číslo není konečné, začátkem školního roku mohou ještě přibýt děti, které si nástup do původně zvolené školy rozmyslí. To je běžná věc,“ řekl ředitel Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku, kde se bude obor vyučovat, Rostislav Dvořáček.

Aby se počet zájemců postupně zvyšoval, gymnázium už nyní ve spolupráci s vedením města připravuje náborovou kampaň. Technické obory kraj podporuje od roku 2013 cyklem projektů s názvem TECHNOhrátky. „Žáci základních škol si mohou ve středních školách pod odborným dohledem vyzkoušet různé pracovní postupy a seznámit se s výrobními technologiemi. Organizátoři akce na ně působí zábavnou a soutěžní formou,“ řekl Bernášek. 

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA
Od školního roku 2010/2011 podporuje Pardubický kraj zájem žáků o odborné vzdělávání také formou prospěchových stipendií. „Z rozpočtu Pardubického kraje bylo ve školním roce 2016/2017 vyplaceno žákům ve 21 oborech vzdělání, jakými je například Obráběč kovů, Strojní mechanik, Kominík, Zedník, Tesař, Chemik, Zemědělec – farmář ve 20 krajských středních školách téměř 1,9 milionu korun,“ dodal Bernášek.