„V kraji je odhadem tisícovka lidí, kteří berou tvrdé drogy. Více než 90 procent z nich užívá pervitin,“ řekl Jiří Staníček, ředitel královéhradeckého občanského sdružení Laxus, které od února letošního roku poskytuje pomoc narkomanům i v Pardubickém kraji.

Opiáty jako heroin jsou na sestupu

„Zatímco dříve se kolem jedné varny pohybovalo 30 až 50 lidí, dnes si dokáže uvařit pervitin mnohem větší počet lidí. Proto se teď šíří spíše mezi jednotlivci,“ vysvětlil ředitel Laxusu.

„Oproti tomu opiáty, například heroin, jsou na sestupu,“ poznamenal Jiří Staníček.

Pracovníci Laxusu od února kontaktovali v Pardubickém kraji 350 lidí, kteří užívají drogu injekčně. Za tu dobu od narkomanů vybrali kolem pětadvaceti tisíc injekčních stříkaček. „Očekáváme, že do konce tohoto roku jich ještě přibližně deset tisíc přibyde,“ konstatoval Jiří Staníček.

Jaký je typický uživatel drog?

„Typickým uživatelem tvrdých drog, který bydlí v Pardubickém kraji, je muž ve věku kolem pětadvaceti let s nedokončeným středoškolským vzděláním. Má příležitostná zaměstnání, bydlí buď u rodičů nebo v bytě s dalšími uživateli drog,“ dodal šéf Laxusu.

O občanském sdružení Laxus (www.laxus.cz)


Občanské sdružení Laxus poskytuje sociální a zdravotní služby pro uživatele drog.

Statutární zástupce: Mgr. Ing. Jiří Staníček
Adresa: Okružní čp. 699, PO Box 21, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495715404, 495401565 Fax: 495 513 977

E-mail: laxus@laxus.cz
www: http://www.laxus.cz
IČO: 62 69 54 87
Bankovní spojení: eBanka Hradec Králové
Číslo účtu: 601125001 / 2400

Historie organizace

Občanské sdružení Laxus bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR 27. 12. 1995 pod č. II/s-OS/1-28849/95. V r. 1997 bylo v nově rekonstruovaných bytových prostorách v Okružní ul. čp. 699 v Hradci Králové otevřeno Kontaktní centrum „Relax“ – v Hradci Králové tak vzniká první program založený na principu Harm Reduction.

V průběhu prvního roku se program soustředí zejména na získání důvěry klientely. V roce 1998 jsou služby rozšířeny o Terénní programy. Služby obou programů se profesionalizují, zaměstnanci organizace se v rámci Asociace neziskových organizací podílejí na vzniku Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.

V roce 1999 došlo také ke změně názvu Kontaktního centra Relax na Kontaktní centrum o.s. Laxus. Další program sdružení – Ambulantní centrum – je otevřeno v r. 2001 – v téže době se programy K-centrum a Terénní programy stěhují do nově rekonstruovaných prostor v sousedství - na Pospíšilově třídě čp. 698. Prioritou o.s. Laxus se stávají optimalizace nabídky služeb vzhledem k potřebám klientů a cílům organizace a budování vzájemné spolupráce a vzájemné doplňování služeb všech tří programů.

Rok 2002 je možno poprvé charakterizovat jako rok stability. Organizace nabízí standardní typy služeb, disponuje kvalitním profesním zázemím, sdružení i jeho zaměstnanci jsou ve svém oboru respektovanými profesionály, úzce a intenzivně spolupracují jak s institucemi v regionu, tak s profesními asociacemi (A.N.O. a ČAS).

Rok 2004 se nese ve znamení restrukturalizace organizace, zejména projasnění a zároveň zostření vztahu mezi řídící a výkonnou složkou organizace, a profesionalizace v oblasti manažerských aktivit organizace (s akcentem na oblasti řízení a plánování v organizaci, Public Relations, Fundraising apod.) Jako čtvrtý vzniká v roce 2005 samostatný program Drogové služby ve vězení. Program Drogové služby ve vězení probíhal v rámci projektu Kontaktního centra od roku 2000, samostatně funguje od roku 2005. Své služby poskytujeme ve Vazební věznici v Hradci Králové, v Samostatném oddělení výkonu trestu Pouchov, ve Věznici Pardubice, Světlá n. Sázavou (ženská věznice), ve Věznici Odolov a Valdice. Program je určen zejména pro ty, kteří se ocitli ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu a mají nebo měli ve svém životě problém s drogou, a pro jejich blízké. V rámci individuální péče hovoříme s klienty nejen o tématech, která souvisí s užíváním drog, abstinencí, prevencí relapsu, možnostmi léčby či sociálním poradenstvím, ale také pomáháme zprostředkovat kontakt s rodinou a osobami blízkými. Smyslem programu je zajistit klientům, kteří jsou v této životní situaci, stejný přístup ke službám jako na svobodě a usnadnit jim návrat do běžného života.

V lednu 2007 přebírá sdružení služby pro uživatele drog také v Pardubickém kraji, kde od února tohoto roku provozuje Terénní programy a otevírá Kontaktní centrum.

Cíle organizace

Výňatek ze stanov o.s. Laxus

Čl. III.
Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je:
poskytovat sociální a zdravotní služby pro osoby ohrožené užíváním návykových látek
výzkumná činnost v oblasti užívání drog
osvětová činnost v oblasti užívání drog

2. Za tímto účelem sdružení
zřizuje a provozuje odborné programy naplňující cíle sdružení
spolupracuje s ostatními institucemi na zvyšování profesionality a odborné kvality služeb