„Nejsme žádná charita. Od našich klientů chceme, aby se aktivně zapojovali do některých našich služeb, které poskytujeme. Proto si například v Kontaktním centru mohou sami za symbolický poplatek zakoupit a uvařit čaj, kávu nebo polévku. Někteří z nich nám dokonce úspěšně pomáhají s výměnou injekčních stříkaček i pro další uživatele drog,“ uvedl Jiří Staníček, podle něhož má Kontaktní centrum v současné době kolem padesáti klientů.

„Uživatelům drog zde nabízíme také zprostředkování testů na infekční choroby (žloutenky a HIV/AIDS), asistenční službu (doprovod a kontakt s úřady a lékaři), krizovou intervenci, sociální a zdravotní poradenství i hygienický servis. Klienti se zde mohou osprchovat. V budoucnu tu snad budeme nabízet i možnost praní prádla,“ doufá šéf královéhradeckého Laxusu.

„Skladba služeb Kontaktního centra je dnes už stejná, na jakou byli klienti zvyklí v době, kdy tuto službu poskytoval pardubický Klub hurá kamarád. Kontaktní centrum je nyní otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin,“ dodal na závěr Jiří Staníček.