Hřebčín v Kladrubech je nejstarším velkým hřebčínem na světě. Jeho základy položil císař Maxmilián II., který hřebčinec založil v roce 1563. Rudolf II. potom 4. dubna 1579 povýšil původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín a toto datum je považováno za datum založení. V roce 1918 převzal hřebčín stát.

 Obnova části stájí Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem je u konce. Rekonstruovaná část je otevřena pro veřejnost a bude nově sloužit pro ustájení starokladrubských chovných klisen. Památková obnova začala v červnu minulého roku.

Rekonstrukcí se projektanti snažili o zachování stylové čistoty budovy a její navrácení do podoby z roku jejího vzniku. Největší důraz kladli na obnovu historicky cenných prvků stáje a nové prvky zapracovali tak, aby nerušily celkový dojem památky. Hřebčín patří od loňského roku mezi památky UNESCO a právě citlivá rekonstrukce byla jednou z podmínek jeho zařazení na seznam.

„Rehabilitací památkově chráněného objektu vznikl další kvalitní prvek, který v budoucnu nabídne pohledy ze zámecké zahrady,“ uvedl ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Velký důraz byl kladen na funkčnost stáje, proto na ní spolupracovala i chovatelka koní.

„Dokázala jsem v rámci funkčnosti stájí hodně přispět a převést tak do praxe své zkušenosti s chovem koní,“ vysvětlila chovatelka a projektantka Simona Trnková. Novým prvkem je dřevěný domek vedle stájí, který bude sloužit jako seník. Vznikl z čistě praktických důvodů, aby krmení pro koně bylo vždy při ruce.