Jako plemenný hřebec zplodil 19 hřebců a 29 klisen. Z toho bylo 12 klisen zařazeno do základního stáda v Kladrubech nad Labem a dvě klisny působí v privátním chovu. Jeden z jeho synů plní ceremoniální službu na královském dvoře v Dánsku.

Hřebec zářil i ve sportovní kariéře. Reprezentoval starokladrubské koně v zahraničí a účastnil se i Světových jezdeckých her.

Mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem.
FOTO, VIDEO: Hřebčín chce mít v UNESCO vozatajství a výcvik kočárových koní

„Je spjat se sportovními úspěchy čtyřspřeží Petra Vozába. Lze uvést vítězství na MČR v soutěži čtyřspřeží v letech 2001, 2004 a 2005, vítězství na mezinárodních závodech spřežení v letech 2005, 2006, 2011, vítězství na mezinárodních závodech spřežení v roce 2009, účast na třech mistrovstvích světa ve čtyřspřeží včetně Světových jezdeckých her v Cáchách,“ uvedla mluvčí hřebčína Kristina Chaloupková.

Svůj charakter prokázal i při předvedení dvaadvacetispřeží, kde byl zapřažen do prvního vedoucího páru koní. V historii hřebčína to bylo vůbec poprvé, kdy v jednom vystoupení byl předveden takový počet spřežení.