Panuje-li na pracovišti 30 stupňů Celsia, pak jde výkon dolů o rovnou polovinu. Musí v té chvíli zaměstnavatel ze zákona poskytnout pracovníkům nápoje?

Ne vždy. Studie, z níž citujeme, se týká lidí, kteří nevykonávají fyzicky namáhavou práci. A ti nárok nemají. Kteří zaměstnanci naopak ano, to vysvětluje MUDr. Rudolf Stupák z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

Jakou teplotu bychom podle zákona měli mít na pracovištích?

Zákon stanovuje, že na pracovištích mají být dodrženy mikroklimatické podmínky, s výjimkou mimořádně teplých a mimořádně chladných dnů. Za mimořádně chladné se považují ty dny, kdy venkovní teplota dosáhne minus 15 stupňů Celsia. Mimořádně teplý den pak je ten, kdy teplota venku dosáhla 30 stupňů.

Proč jsou extrémní teploty ze zákona vyňaty?

Protože se předpokládá, že klimatizační a vzduchotechnická zařízení jsou u nás projektována do 30 stupňů Celsia.

To je zvláštní… Nicméně, kteří zaměstnanci mají podle zákona nárok při horku na nápoje zdarma?

Nařízení vlády rozdělilo jednotlivé druhy práce do několika kategorií podle fyzické náročnosti. A stanovilo, že od kategorie IIb výše, v případě překročení stanovených maximálních teplot, poskytuje zaměstnavatel pracovníkům ochranné nápoje.

Řidiči nákladních aut, autobusů, tramvají – u těchto profesí povinnost zaměstnavatelů, daná zákonem, začíná?

Ano. Řidič osobního automobilu ještě spadá do kategorie IIa, jeho kolega za volantem nákladního vozu už nárok na ochranné nápoje má. Spadají sem například i dělníci, mechanici, valcíři, svářeči, soustružníci, ale i prodavači, pokud je v obchodech velká frekvence zákazníků.

V příslušné tabulce je u každé třídy uvedena i konkrétní teplota, při níž k nároku na ochranné nápoje dochází.

Ochranné nápoje se poskytují také na venkovních pracovištích, pokud teplota vzduchu mezi 10. a 17. hodinou přesáhne maximální přípustnou teplotu pro danou třídu práce.

Takže lidé, co tráví pracovní dobu u počítačů, v kancelářích, ve velínech či laboratořích, musí dodržovat pitný režim v parnech za své?

Pokud poskytování nápojů nemají v kolektivní smlouvě, tak ano. Jsou totiž zařazeni v kategorii I a IIa. Ale i zde platí výjimka. Pokud by při práci docházelo ke ztrátě tekutin ve výši 1,25 litru za osmihodinovou směnu, bylo by možné nárok na nápoje uplatnit. To ovšem předpokládá velmi složitá měření včetně vážení pracovníků při začátku i na konci směny. Vyšetření tohoto typu by muselo být zadáno zdravotnímu ústavu.

Kdo by takové vyšetření platil?

Pokud bychom vyšetření objednali my hygienici, tak by úhrada šla na účet státního rozpočtu. Častěji vyšetření platí zaměstnavatel, který ho objednává. Takových vyšetření je ale v praxi málo a provádějí se hlavně v provozech trvale horkých, například ve slévárnách, kdy je v zájmu zaměstnavatele, aby přesně věděl, jak velkou část tekutin musí svým pracovníkům v průběhu směny nahradit.

Co ještě musí zaměstnavatel zajistit, nedokáže-li na pracovišti regulovat optimální teplotu?

Na to rovněž existuje přesná tabulka, která vypočítává, kolik minut v průběhu směny může například sklář, hutník či slévač strávit v horku, a kdy musí odejít vykonávat práci do chladnějšího prostředí. Propočty jsou opět odvislé od fyzické náročnosti profesí. Co se kanceláří týče, tak předpis hovoří o tom, že do teploty 34 stupňů Celsia zde člověk může strávit 480 minut, čili osm hodin.


Z hlediska teploty není nejlepší v horkých dnech popíjet podchlazené nápoje. Příliš studený nápoj navozuje přílišným prokrvením ústní dutiny a hltanu pocit žízně, a také je zde riziko podchlazení nosohltanu a vzniku angíny. Doporučuje se konzumovat nápoje okolo 10 až 16 °C, ale nemusíme se bránit ani vlažnějšímu nápoji.

Takový vlažný ovocný či citronový čaj nejenom doplní tekutiny, ale potlačí i pocit žízně. To platí pro všechny mírně kyselejší nápoje.

Vyvarujte se příliš sladkých nápojů a velkého množství alkoholu s malou výjimkou piva, které obsahuje dostatek vody. Také černá káva spíše odvodňuje. Ten, kdo pije během dne pouze několik hrnků kávy a nic jiného, ohrožuje vážně svůj zdravotní stav.


Vhodné jsou i řídké iontové nápoje, jež se dají se koupit ve sportovních obchodech, ovocné džusy a nektary. Nejjednodušší je ale mít vždy po ruce láhev balené minerální vody, kterou se doplní tekutiny a potřebné minerální soli.

Nezapomeňte ale zkontrolovat, jak stará je voda, kterou pijete.

Pokud je láhev otevřená v teple déle než jeden den, mohou se v ní přemnožit nebezpečné bakterie způsobující průjmová onemocnění.

 

l Vzhledem k tomu, že v loňském roce byl schválen nový Zákoník práce a vydán zákon č. 309, který upravuje další podmínky zdraví zaměstnanců při práci, připravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR nové znění předpisů, které upraví i práci v horku.


l Pokud zaměstnavatelé nedodržují stávající platné předpisy, mohou je inspektoráty bezpečnosti práce a pracoviště hygienické služby postihnout. Pokuta může dosáhnout výše až jednoho milionu korun.


l  Zaměstnanci se mohou se svými podněty obracet na příslušné hygienické stanice a inspektoráty práce.