1827 se narodil Jan Evangelista Kosina, jazykozpytec a překladatel, čestný občan Bohdanče
1867 se narodil v Cholticích Karel Hovorka, ředitel školy, spisovatel, literární historik
1883 se narodil v Přelouči Karel Seidl, český tenorista na domácích i zahraničních scénách
1884 se narodil Václav Vosyka, profesor reálného gymnázia v Pardubicích
1884 se narodil Gustav Adolf Molnár, čbr. evang. farář v Trnávce, básník, překladatel a skladatel
1889 zemřel Jan Mazač, pardubický měšťan a magistr farmacie
1892 se narodil v Býšti František Pospíšil, majitel knihařství v Pardubicích za Pasáží
1896 se narodil v Dašicích dr. Ing. Josef Žďárský, chemik, docent ČVUT v Praze
1896 se narodil v Dašicích MUDr. František Žďárský, primář a ředitel státních lázní Jáchymově
1900 se narodil Emanuel Vítkovec, učitel, vlastivědný pracovník a správce Městského muzea v Přelouči
1900 zemřel František Schlemmer, městský kapelník v rodných Pardubicích
1904 se narodil Jaroslav Lonek, býv. šéfpilot Vč. aeroklubu v Pardubicích (za odbojovou činnost byl v r. 1945 popraven v Drážďanech)
1908 se narodil Vladimír Hylmar, hodinář v rodných Pardubicích
1925 zemřel v rodných Pardubicích JUDr. Jaroslav Pařízek, pardubický poštovní právník, spisovatel a předčasně tragicky zemřelý básník
1932 zemřel v Praze rodák ze Starých Jesenčan Antonín Jičínský, ředitel České banky v Praze, v níž působil 25 let
1942 zemřel v rodných Pardubicích Otto Picka, majitel známého pardubického řeznického a uzenářského závodu
1949 se narodil Vladimír Martinec, hokejista TESLY Pardubice, mistr Evropy, světa a úspěšný olympionik, člen Síně slávy Mezinárodní federace ledního hokeje
1973 zemřel arch. Ladislav Machoň, v Pardubicích autor domu s pasáží na třídě Míru, donedávna budovy Okresního úřadu a střední průmyslové školy elektrotechnické
1978 zemřela Jaroslava Procházková, 1934-36 sólová pěvkyně operetního souboru VČD v Pardubicích
2001 zemřel v Sezemicích Ladislav Kubizňák, člen městské rady v Sezemicích, výrazná osobnost sezemického fotbalu
2007 zemřel prof. Ing. Josef Tichý, DrSc., emer. fyzikální chemik, 1993-97 prorektor Univerzity Pardubice pro pedagogiku