Etická výchova pro děti? Proč ne! Na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích se rozhodli učit žáky nejen slušnému chování, ale hlavně v nich upevňovat zásady prosociálního chování. O co jde?

Odkud přijde pomoc

„Od září tohoto školního roku odstartoval na naší škole Projekt etické výchovy, jehož cílem je začlenění etické výchovy do předmětů vyučovaných na nižším stupni gymnázia. Snažíme se žáky přimět, aby se nestyděli být nablízku těm, kteří potřebují pomoc, a to bez jakéhokoli nároku na odměnu," sdělila Deníku učitelka holického gymnázia a vedoucí projektu Eva Pýchová.

Pro studenty jsou připravena různá témata, jako například Přátelství, Umím se bránit, Odkud mi přijde pomoc či Euthanasie.
Výuka je prováděna formou skupinových prací, workshopů, interpretací, ale nechybí ani různé besedy o dané problematice. Kromě těchto aktivit však škola spolupracuje s dalšími subjekty.
„Podařilo se nám navázat spolupráci s pardubickým občanským sdružením Amalthea, které pomáhá rodinám s pěstounskou péčí. Na naší škole se uskutečnily beseda a workshop s pracovnicemi Amalthey a někteří z žáků již pomáhají rodinám s pěstounskou péčí. Také jsme v kontaktu s Dětským domovem v Holicích a místními školami," dodala Eva Pýchová.

Studenti tak mají možnost získat přehled o neziskových organizacích v oblasti sociálních služeb v Pardubickém kraji, ale zároveň se mohou sami zapojit.

Různé výjezdy

Nedílnou součástí projektu jsou různé výjezdy. „S projektem jsme se už zúčastnili etického soustředění v Bělči nad Orlicí a navštívili workshop v pražském Židovském muzeu. Žáci reagovali velmi spontánně a výjezdy absolvovali s nadšením. Plnili různé úkoly, dohledávali si další informace a pozitivní reakce přicházejí i od rodičů," podotkla vedoucí projektu, se kterým škola získala druhé místo v soutěži Nadace Věry Luxové o grant na podporu etické výchovy.
Tento Projekt etické výchovy však není jedinou zajímavostí, kterou Gymnázium Dr. Emila Holuba nabízí.

Koná se zde totiž také ojedinělá výstava Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu. Návštěvníci školy mohou zhlédnout celkem 23 panelů, jež zobrazují tragické osudy českých židovských rodin v období druhé světové války. Autory jsou mladí lidé z celé České republiky, jež se vydali po stopách svých zmizelých sousedů a našich bývalých spoluobčanů. Výstava navíc putuje nejen po Česku a Slovensku, ale v anglickém překladu také po evropských a amerických školách.
„Sami žáci a studenti v jednotlivých krajích sbírali informace o Židech, kteří se stali oběťmi holocaustu. Jde o projekt Židovského muzea v Praze, kde měli naši žáci zároveň workshop, besedu a přednášku. Zkusili si prostřít na slavnostní šabatovou večeři, oblékli tradiční modlitební oděv s řemínky, někteří se i přestrojili do svatebních šatů a sehráli roli židovského ženicha a nevěsty pod baldachýnem. Navštívili také holický židovský hřbitov a nyní začínají pátrat po svých ztracených obyvatelích z Holic," poznamenala Eva Pýchová.

Adventní koncert

Protože se blíží čas Vánoc, pořádá gymnázium již tradičně další ročník adventního koncertu. Ten se uskuteční 19. prosince od 17 hodin v aule holického gymnázia.
Akci zahájí vernisáž akademického malíře a sochaře Josefa Poláčka a chybět nebude ani vystoupení žáků školy.
Od 18 hodin se pak přítomným představí skupina Trdlo. Tak jako loni, i letos bude výtěžek věnován na konto Adventních koncertů České televize.

Iveta Koubková