Na webových stránkách pardubické radnice je nyní možné nahlédnout do návrhu nového územního plánu města, kterým se má v dalších letech řídit územní rozvoj Pardubic. Zájemci z řad veřejnosti mají nyní možnost i navštívit odbor hlavního architekta pardubického magistrátu, kde získají bližší informace. Zároveň zde budou moci nahlédnout do tištěné verze návrhu územního plánu.

Veřejné projednání návrhu se uskuteční ve středu 27. června, a to od 16 hodin v Kulturním domě Hronovická. Lidé mají nyní čas na to, aby ještě před jeho konáním podali k návrhu územního plánu své připomínky. „Následně ještě sedm dní po veřejném projednání lze podat stanoviska, připomínky a námitky k návrhu územního plánu. Konečný termín pro podání připomínek je 4. července letošního roku,“ podotkla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

„Po uplynutí lhůty budou podané připomínky vyhodnoceny a následně předloženy zastupitelstvu ke schválení spolu s návrhem územního plánu,“ dodala Dvořáčková.

Stanoviska, připomínky a námitky je možné podat písemně prostřednictvím formuláře, který je třeba doručit na adresu Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Štrosova 44, 530 21 Pardubice. 

„Cílem města přitom je vytvořit takovou podobu územního plánu, která zohlední veřejný zájem chráněný dotčenými orgány státní správy, zájem samosprávy, občanů i soukromých vlastníků nemovitostí,“ řekla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo 20. září 2010, rok poté bylo schváleno jeho zadání. Na základě výběrového řízení se zpracovatelem plánu stala společnost Royal Haskoning DHV Czech Republic.

„Následovaly podrobné analýzy území města, stejně jako složitá jednání se zastupiteli i odbornou veřejností nad koncepcí nového územního plánu. Nyní je tedy předkládán k veřejnému projednání návrh územního plánu upravený dle schválených pokynů,“ doplnila Dvořáčková.