„Je dobře, že ani v době, kdy společnost prvořadě zaměstnávaly problémy související s epidemií koronaviru, jsme nerezignovali na výchovu dětí k ohleduplnosti a ochraně životního prostředí,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Město se společností SmP – Odpady mezi zapojené školy rozdělí odměnu ve výši 77 tisíc korun.

Do soutěže se tentokrát zapojilo 27 převážně mateřských škol. Na prvním místě se ve sběru PET lahví umístila Mateřská škola Čtyřlístek, jejíž děti zde během roku nasbíraly 924 kilogramů plastů, tedy 12 kilogramů na jednoho žáka. Na jeden kilogram je přitom potřeba přibližně 25 plastových lahví. Na druhém místě se umístila Mateřská škola Doubek ve Svítkově a třetí skončila Základní a mateřská škola A. Krause.

Ve sběru papíru je premiantem Mateřská škola Dražkovice, která „poslala“ k dalšímu zpracování 3,64 tuny suroviny. Druhý byl nemošický Čtyřlístek a třetí Mateřská škola Wintrova.