Možná je autorka odborník na jeden z nejdynamičtějších oborů sdílené služby poslední doby a možná může mít i pravdu, ale odborníci ze společností, které bikesharing provozují v desítkách měst ČR a Evropy, se kterými jsme konzultovali zadání pro výběrové řízení, nám argumentovali podobnými argumenty jako autorka, ale se zcela opačným doporučením.

Pardubice jako město cyklistů, počtem obyvatel, profilem, počtem studentů univerzity,, jsou podle odborníků přímo ideální pro sdílení kol. Základem úspěchu je jen dostupnost této služby a správně nastavené podmínky. Město tedy hodlá vypsat výběrové řízení, které by tyto parametry mělo určit. Počet kol, počet stanovišť, typ služby, ceny a časy výpůjček.

Nehledáme tedy budoucího provozovatele, ale firmu, která nám provede testovací provoz, který bude sloužit pro rozhodnutí a nastavení parametrů. Mimochodem parametry uvedené v článku jsou velmi nepřesné a nejsou ještě definitivně stanoveny.

Rovněž argument se zkušeností s Rekoly není relevantní. Dříve provozovaná služba má s dnešním bikesharingem jen pramálo společného. Nevím tedy, zda označit tvrzení autorky komentáře za odvážné, nebo za zcela neprofesionální.

Petr Kvaš, náměstek primátora odpovědný za dopravu