Stávající asfaltový povrch na hřišti byl nevyhovující a pro děti nebezpečný. Celý projekt vyšel na více než sedm milionů korun. „Město projekt financovalo z vlastních zdrojů. Samotná investice zahrnuje jak odstranění původních povrchů, tak vybudování nového hřiště,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Městu se v posledních letech podařilo opravit už několik venkovních hřišť. „Již před sedmi lety nás hygiena a školní inspekce při jedné z kontrol upozornila, že na Základní škole Studánka máme nevyhovující sportovní povrchy. Hrozilo, že nám hygiena to hřiště zavře. Na základě toho jsme se zaměřili na vytvoření plánu nových sportovišť,“ přiblížil strategii města primátor Martin Charvát.

Malý prostor byl pro stavbaře výzvou

Uzavřený školní dvůr limitoval možnosti budování sportoviště. Firma se musela potýkat se sklonem a odvodněním hřiště, tak aby voda po dešti správně odtékala. Dělníci před samotnou výstavbou nového hřiště provedli velké stavební úpravy. „Stavba šla dobře. Práce začali v červenci a v říjnu už bylo hotovo,“ řekla ředitelka školy Renata Janecká. „Dodavatel dodržel plánovaný čas i cenu,“ dodal Charvát.

Žáci si tak mohly hřiště vyzkoušet už v uplynulých týdnech. Škola hřiště využije i v zimě.

„U školy máme jen malou tělocvičnu, proto děti venkovní hřiště hodně využívají,“ podotkla Janecká.

Výhodou nové plochy je, že ji může využívat více tříd současně.

Na sportovišti má škola nově k dispozici basketbalové koše, atletické doskočiště, ochranné sítě i odpočinkovou zónu. Součástí projektu byla i změna dopadové plochy na dětském hřišti školní družiny. „Podařilo se vyměnit kompletní povrchy, které jsou měkké, tak aby nedocházelo k úrazům dětí,“ dodal Rychtecký.

Dětem na hřišti v nejbližší době přibudou i nové herní prvky. Žáci se mohou ještě těšit na nové pingpongové stoly. Rekonstrukce zahrnovala i předláždění přístupové cesty a vybudování nových přístřešků pro kola. Škola se tak snaží žáky motivovat, aby k cestě do školy používali bicykly.

Město chce opravit alespoň jedno hřiště každý rok. Peníze se ale budou hledat těžko. Radnice hlásí, že rozpočet na příští rok je velmi napnutý. „Doufáme, že najdeme prostředky na opravu dalšího hřiště. Máme projekty, máme vize, ale budeme velmi těžce hledat peníze,“ řekl Charvát.

Přesto to je pro radnici důležité. Radní se shodují, že covid ukázal, jak je sport pro děti nutný. „Tohle hřiště může fungovat i pro veřejnost, takže je to pro nás důležité, protože jsme město sportu,“ uzavřel Charvát.