V plánu bylo zeptat se také občanů, kvůli koronaviru byla diskuze přesunuta na internet, i v on-line prostředí ale lidé městu vyslali jasný vzkaz - nechte Červeňák, jak je.

„Kus přírody v blízkosti centra - jsem pro maximální zachování současného stavu,“ napsal jeden ze zúčastněných. Často se mezi názory opakovalo to samé, na Červeňáku by se nemělo nic měnit, lidé jen volali po lepším zpřístupnění. Dva charakteristické mosty totiž byly kvůli špatnému technickému stavu zavřené, město nyní nechalo jeden opravit a zabezpečilo ho. „Na základě veřejných online diskuzí mohu konstatovat, že mezi širokou veřejností i odborníky panuje shoda v tom, aby byl v území zachován přírodní ráz bez výrazných parkových úprav a víceméně všichni zúčastnění se také shodli na vybudování cestní sítě,“ okomentoval to náměstek primátora zodpovědný za životní prostřední Jan Nadrchal. Červeňák totiž pro pěší nebo cyklisty může sloužit jako zkratka propojující Jesničánky s nemocnicí, avšak zejména na podzim a po deštích musí lidé počítat se zablácenými botami. Zatímco ale někteří lidé volají po asfaltových cestách, včetně stezky podél Chrudimky, jiní chtějí současné nejpoužívanější stezky jen mírně zpevnit.

Už od léta mají území v rukou ochránci přírody, kteří v létě kosili louky, nyní se snaží o obnovu mokřadu. Do území tak najela těžká technika. „Aby bylo možné mokřad, který vlivem sucha před lety vymizel, obnovit, je nejprve nutné zbavit jej nánosů, tedy horní vrstvy půdy, která sem nepatří a vodu propouští. Obnovením mokřadu, který bude zadržovat zejména dešťovou vodu, zde vzniknou ideální podmínky pro další život. Budou se sem moci navrátit vážky, žáby a další obojživelníci a místo získá svou původní rozmanitosti,“ informuje za ochránce přírody David Číp. O dalších změnách v areálu rozhodne územní studie, na které město spolupracuje s Iniciativou Přírodní park Červeňák a která by měla jasně stanovit, jaké bude využití této lokality či jaké úpravy budou v území provedeny. V současné době se v areálu nacházejí výstražné tabule s upozorněním, že vstup na území je na vlastní nebezpečí a lidé by měli chodit pouze po již existujících cestách.