Centrum pro dětský sluch Tamtam, které v České republice pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu, si 3. března připomíná Světový den sluchu. Nabízí veřejnosti bezplatnou orientační zkoušku sluchu v prostorách společnosti Tamtam v pražských Stodůlkách a dny otevřených dveří na pracovištích v Pardubicích, Ostravě a Olomouci.

Tamtam se připojuje ke kampani, kterou vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. Letošní téma zní: Péče o uši a sluch pro všechny. Kampaň upozorňuje na důležitost propojení péče o uši a sluch s primární zdravotnickou péčí. Problémy s ušima a sluchem patří mezi nejčastější problémy. Více než 60 procent z nich lze přitom identifikovat a řešit na úrovni primární zdravotní péče.

„V Centru pro dětský sluch Tamtam se dlouhodobě snažíme vzbudit zájem státu o prevenci dopadu postižení sluchu na dítě a jeho celkový vývoj,“ řekla ředitelka Tamtamu Jana Fenclová. Sluch lze dnes dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí novorozeneckého screeningu sluchu. „Všechny pětileté děti by také měly absolvovat vyšetření sluchu takzvanou tónovou audiometrií. Funkční vyšetření sluchu nabízíme rodinám s dětmi i u nás v Tamtamu. Kompenzace sluchové vady, ale i odborná péče o sluch je důležitá v každém věku. Zhoršení sluchu si člověk nemusí všimnout u dítěte, ale často zpočátku ani sám u sebe. Poskytovatelé zdravotní péče by měli být informováni o faktorech, které mohou vést k ohrožení budoucího stavu sluchu, a povzbudit své pacienty, aby vyhledali příslušné specialisty,“ vysvětlila Fenclová.

Centrum pro dětský sluch Tamtam v Pardubicích (v ulici Chemiků 129 v Polabinách) zve v pátek 3. března na den otevřených dveří. Návštěvníci mohou položit dotazy týkající se sluchu a péče o něj. 

Při vyšetření sluchu audiometrem je nejdůležitější určit, jak člověk slyší zvuky na čtyřech hlavních zvukových frekvencích a kde má jeho pravé a levé ucho tzv. „práh sluchu“. Ztráty sluchu lze podle prahových hodnot na řečových frekvencích zjednodušeně rozdělit do kategorií od normálního sluchu (práh 10–20 dB) přes lehkou (ztráta 20–40 dB), střední (40–60 dB) a těžkou nedoslýchavost (ztráta 60–80 dB) až k velmi těžké nedoslýchavosti a hluchotě (ztráta 80 dB a více). Být nedoslýchavý tedy neznamená jen to, že člověk neslyší dostatečně nahlas. Nedoslýchavý má problém slyšet určitou oblast tónů, což může například znamenat, že nerozumí mluvené řeči.

V České republice žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, většinu tvoří senioři.