Budete mít možnost od čtrnácti do šestnácti hodin podstoupit řadu preventivních vyšetření, prohlídku některých oddělení s odborným komentářem, seznámit se s chodem nemocnice a užít si bohatý doprovodný program.

Představení aktivit široké veřejnosti

„Tato tradiční akce slouží k představení Pardubické krajské nemocnice a jejich aktivit široké veřejnosti. Je koncipována jako velký den otevřených dveří s pestrým programem," konstatoval ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald, podle něhož lidé v dnešní době prevenci často podceňují.

„Lidé si neuvědomují, že na základě preventivních vyšetření mohou předejít následným zdravotním problémům. Čím dříve je takové onemocnění odhaleno, tím větší šance má pacient na uzdravení," sdělil Tomáš Gottvald.
A co bude pro přítomné tedy připraveno?

„Zájemci si budou moci nechat vyšetřit například nitrooční tlak, hlas nebo sluch, absolvovat spirometrické vyšetření, měření krevního tlaku, body mass indexu a nebo prohlídku pigmentových znamének, o níž každoročně bývá velký zájem. Chybět nebudou ani konzultace a poradny nebo nácvik dovednosti v resuscitaci," informoval náš Deník ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottwald.

Vlastnoruční výrobky pacientů

Speciální nabídku na Den nemocnice má připravenu nedávno zrekonstruovaná veřejná lékárna. V areálu nemocnice bude rovněž možné si zakoupit vlastnoruční výrobky a keramiku, které dělali klienti denního stacionáře psychiatrického oddělení.
Ani letošní ročník nebude ochuzen o prohlídku technické památky v areálu nemocnice. Opět bude možné navštívit interiér a pokochat se pohledem na Pardubice z ochozu na střeše.
Součástí doprovodného programu pak budou prezentace složek Integrovaného záchranného systému, Městské policie Pardubice nebo členů Veteran klubu Pardubice s jejich historickými vozy.
Chybět nebude ani autogramiáda pardubických hokejistů a basketbalistů, kteří si hlavně pro děti připravili i soutěže.

Omezená kapacita parkovacích ploch

„Z důvodu přípravy, konání a rozmístění jednotlivých prezentací Dne nemocnice bude dnes omezena kapacita parkovacích ploch v areálu nemocnice, a to zejména v centrální části. Proto prosíme naše návštěvníky a pacienty o shovívavost a využití parkovacích ploch v okrajových částech areálu nebo mimo něj, případně aby zvolili jiný způsob dopravy," uzavřel ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottwald.