„Nechtěl bych, aby Východočeši dopadli stejně jako chrudimští obyvatelé před 166 lety, když chybným rozhodnutím konšelů přišli o možnost, aby jejich městem procházela významná železniční tepna na trati Praha - Olomouc,“ uvedl ke svému hlasování po jednání společnosti East Bohemian Airport (EBA), která provozuje pardubické civilní letiště, poslanec a zastupitel města Jiří Skalický.

Neohrozit dotace

„Komplikovaným a nerozhodným jednáním samospráv by mohly teď Pardubice i celý Pardubický kraj přijít o letiště,“ nachází Jiří Skalický paralelu v historii. Představenstvo EBA rozhodovalo o tom, zda se rekonstrukce civilního letiště má odložit, což požaduje Pardubický kraj, či zda by se měl dokončit řádně nastavený postup, mimo jiné proto, aby nebyly ohroženy dotace z Evropské unie.

„Rekonstrukce letiště může být rychlá i hospodárná současně, zatím nikdo neví, jaké budou nabídky firem. Není mi tedy jasné, proč se vedou teď diskuze o výběrovém řízení na dodavatele i budoucí cenu,“ poznamenává poslanec Jiří Skalický a argumentuje: „Vypsané dvoukolové výběrové řízení (což byla jedna z možností) je v souladu se zákonem. Zástupci kraje jako akcionáři věděli od počátku o celém projektu všechny podrobnosti a se zadávacími podmínkami souhlasili. Také z pohledu úřadu pro hospodářskou soutěž je soutěž v pořádku. Projekt byl prověřen a schválen regionální radou NUTS II a centrem pro čerpání evropských dotací,“ vypočítává Jiří Skalický. „Z mého pohledu mají všechny varianty soutěže stejná rizika, stejné výhody a nevýhody. Proto jsem souhlasil, aby se v celém procesu výstavby letiště pokračovalo. Samozřejmě s důrazem na maximální efektivitu.“

Reálné riziko

V případě, že by došlo k významnému posunutí termínu v souvislosti s vypsáním nového výběrového řízení a přepracováním projektové dokumentace, podle expertů by existovalo reálné riziko, že bude ohroženo také čerpání dotací z Evropské unie se všemi důsledky. „V tom případě, dle mého názoru, může přijít východočeský region o možnost disponovat kvalitním civilním letištěm, což z hlediska budoucnosti může negativně ovlivnit ekonomiku nejen Pardubického kraje, ale i zaměstnanost i turistický ruch,“ uzavírá Jiří Skalický.

Zdenka Hanyšová Celá