V uplynulých dnech jsem se setkal s názorem, že je hanba, když se zastupitelé města Pardubic nedokázali sejít k mimořádnému zasedání zastupitelstva, o kterém byli včas informováni. Mělo se projednávat zejména naléhavé téma revitalizace Tyršových sadů.

Účast slíbil

Jsem jedním ze zastupitelů. Slíbil jsem svou účast ve stanoveném termínu i v obou náhradních. Je možné, že řada kolegů měla důvody k neúčasti (pracovní zaneprázdnění, nemoc, dlouhodobě objednaná dovolená). Asi by ale nebylo správné, kdyby důvodem nepřítomnosti byl úmysl vyhnout se hlasování o kontroverzní záležitosti.
Jsem od samého začátku kritikem necitlivé     a drahé rekonstrukce parku, nebojím se to na zastupitelstvu říci a podle toho i hlasuji. Podobně tomu je i v některých jiných případech. Je to ale také jeden z důvodů, proč jsem se dostal do nezáviděníhodné pozice v zastupitelstvu.

O tom, že se nevyhýbám jednání a hlasování o choulostivých záležitostech, i když mívám někdy jiný názor než nejvyšší představitelé města, svědčí fakt, že jsem za rok a půl volebního období dosud nechyběl ani na jednom z dosavadních šestnácti zasedání zastupitelstva, zúčastnil jsem se všech devíti zastupitelstev šestého obvodu a nevynechal ani jednu z více než dvaceti schůzí rady obvodu. Absolvoval jsem i řadu jednání kontrolního výboru a mnoho dalších akcí.

Příprava na schůze

Obvykle nejde jen o pouhé sezení na schůzích, ale často i o aktivní účast a náročnou přípravu na ně. Je ale také pravda, že tak trochu tím zanedbávám rodinu a letos jsem si zatím ani nenašel čas na dovolenou.  Přesto si nechci stěžovat. Snažím se hájit oprávněné zájmy občanů, kteří mne zvolili, ale i těch, kteří mně ve volbách nedali svůj hlas. Někdy je to však obtížné, protože ani názor veřejnosti nebývá vždy jednotný. I přes svůj věk získávám z různých jednání nové cenné zkušeností, někdy bohužel smutné.

„Nepaušalizovat!"

Každý občan má možnost přijít na zasedání zastupitelstva, a také si může zjistit, jak kdo  o čemkoliv hlasoval.
Nemělo by se proto paušalizovat – například že je ostuda, když se zastupitelé nesešli na jednání, nebo že rozhodují proti zájmům občanů.
I nadále jsem odhodlán hlasovat pro to, co považuji za správné, s ohleduplností vůči životnímu prostředí a s důrazem na hospodárnost, protože peníze, o kterých jako zastupitelé rozhodujeme, nejsou moje, ale pocházejí z kapes daňových poplatníků.                                                                                                          

Miroslav Rubeš, zastupitel města Pardubic