Přechod v Pardubicích v ulici Na Drážce, který hojně využívají děti při své cestě z nebo do školy, čekají úpravy. Město se tak rozhodlo kvůli vyšší frekvenci nehod na tomto místě. Konkrétně se jedná o přechod za zastávkami městské hromadné dopravy ve směru na Dubinu. „Ve stávající situaci zde chodci vyjma pravidel silničního provozu postrádají vyšší ochranu při přecházení a je zapotřebí ověřit, zdali přechod splňuje i další bezpečnostní prvky, jako jsou například rozhledové poměry," popsal náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

Záběry z nehody v ulici Hůrka. Chlapce na koloběžce na přechodu srazilo osobní auto.
Dvě děti sražené autem v Pardubicích. Obě na přechodu pro chodce

Pardubická radnice situaci řešila se zástupci městského obvodu III, Policií ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic. Společně hledali vhodná řešení. „Varianty, jak tento úsek upravit, jsou dvě. Buď by zde byl vybudován ostrůvek, nebo bychom přechod doplnili semafory. Kterou z těchto možností nakonec zvolíme, rozhodne dopravně inženýrské posouzení, které provede odbor dopravy pardubického magistrátu,“ dodal Jan Hrabal.

Poslední nehoda se na tomto přechodu stala na první školní den tohoto roku, kdy zde vozidlo srazilo dítě.