141. prapor logistiky se tam se 4. brigádou rychlého nasazení účastnil výcviku pro tři stovky vojáků a stovku kusů techniky. Pro pardubické zásobovače to znamenalo výstavbu polní logistické základny a rozvinutí roty všeobecných oprav.

„Cvičíme především reálnou logistiku v poli, která by byla poskytována pro ostatní jednotky 4. brigádního úkolového uskupení. Pod tím si můžete představit zásobování všemi druhy materiálu. Současně s námi byly ve vojenském újezdu Hradiště taky na polním výcviku ostatní jednotky 4. brigádní úkolové uskupení. Jeho jádro tvoří 4. brigáda rychlého nasazení. Přestože cvičíme odděleně, vycházíme brigádě rychlého nasazení vstříc s opravami techniky a zajištěním některého materiálu,“ přiblížil výcvik velitel praporu logistiky podplukovník Martin Stojánek.

Přesun takového množství techniky nebyl jen tak. Vojáci se na cvičení přesouvali jak z Pardubic, tak z Králík, kde část 141. zásobovacího praporu zajišťovala zázemí pro akci Cihelna 2017. Kromě přesunu po silnici tentokrát vojáci využili i železniční vlečku v prostoru kasáren na pardubickém letišti.

K nakládce bylo zapotřebí vybudovat univerzální nakládací ocelové rampy. „Kasárny v Pardubicích jsou jako jedny z mála vybaveny možností provádět nakládku vlakových převozů, a to nejen nakládku vojenské techniky, ale i kontejnerů,“ upřesnil zástupce velitele praporu logistiky kapitán Pavel Šilpert.