Šest nejlepších žáků devátých tříd z kraje postoupí do celostátního finále, které v červnu pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Soutěž se koná v pěti krajích a zapojilo se do ní přes pět tisíc dětí. Síly změřily v teorii i v laboratorních dovednostech.

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola začne ve 14 hodin.

„Akce bude mít charakter zábavného odpoledne s přitažlivým doprovodným programem. Pro žáky i učitele jsme připravili nejen četná taneční a pódiová vystoupení, ale také ukázky chemických pokusů, kosmetický salon vizážistů nebo závěrečnou diskotéku. Úspěšní mladí chemici se mohou těšit na atraktivní ceny, které jim předají zástupci partnerů soutěže,“ uvedla za organizátory Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing.