Celkové předpokládané náklady stavby činí 1,8 miliardy korun včetně daně, avšak bez technologií a vybavení, jedná se tak o historicky největší krajskou investici. „Bude to nové srdce nemocnice. Spojí totiž centrální urgentní příjem se všemi akutními provozy v nemocnici v jeden celek,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek. Vznikne tam špičkový centrální pavilon, který bude znamenat posun v úrovni zázemí v trendu moderní urgentní medicíny.

„Za 20 let historie kraje jsme nezahajovali výběr dodavatele na finančně náročnější stavbu. Centralizace urgentních oborů je zcela klíčovou stavbou nejen pro Pardubickou nemocnici, ale pro celé krajské zdravotnictví. Nabídne totiž lidem nejen specializovanou péči, která bude také ve východní části kraje, ale i superspecializovaná pracoviště pro celý kraj. Stavba bude rozdělena do dvou samostatných fází,“ uvedl hejtman Martin Netolický.