„Pro další postup velmi záleží na tom, jaká varianta daňového balíčku bude nakonec schválena. Pokud to bude pro kraje ten nejčernější scénář a přijdemeo čtvrtinu příjmů, tak na financování centrálního urgentního příjmu ani s půjčkami nedosáhneme. S případnými kompenzacemi bychom to snad zvládli, i když si nebudeme moc vyskakovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Zatímco v Ústí nad Orlicí roste hrubá stavba podle harmonogramu, v Pardubicích je vše ve stádiu příprav. „V současné době běží výběrové řízení na dodavatele. Rozhodnuto bude na začátku roku 2021,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek. Dalšími přípravnými investicemi po zbourání bývalé dětské chirurgie je přestěhování a rekonstrukce stravovacího provozu v Pardubické nemocnici a odstranění zeleně v místě budoucího pavilonu.