Největší a jeden z nejcennějších obrazů, které má ve svém majetku město Pardubice, se včera stěhoval do muzea v Náchodě.
Zajímavostí obrazu, který nese název „Pohled na Velkou Něvu a nábřeží Admirality“, je skutečnost, že není podepsán ani datován.
„Až podrobné pátrání a konzultace s ruskými odborníky z muzea v Petrohradě dávají tušit, že autorem by mohl být francouzský malíř Ferdinand Victor Perrot,“ konstatoval vedoucí kanceláře pardubického magistrátu Michal Zitko.

Podle Julie Jančárkové ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR je pravděpodobné, že francouzský malíř Perrot není vůbec zastoupen v jiných českých sbírkách, a tak je jeho obraz na pardubickém magistrátu určitou raritou.

Rozměrný obraz visel dlouhé roky v jednací místnosti rady města. Zasedací místnost však prošla zhruba před rokem rekonstrukcí a velký obraz se zdobeným rámem se do nynější moderně laděné místnosti již nehodil.

Město jej nabídlo k zapůjčení několika místním institucím, včetně Východočeského muzea. „Když ovšem nikdo v Pardubicích nejevil patřičný zájem, nabídli jsme obraz náchodskému muzeu, které se specializuje právě na ruské autory,“ vysvětlil vedoucí kanceláře magistrátu.
Odhadní cena obrazu se pohybuje řádově ve statisících korun. Po loňském sejmutí obrazu ze stěny zasedací místností rady před její rekonstrukcí se na čas zdálo, že autorem nesignovaného obrazu by mohl být známý a uznávaný ruský malíř devatenáctého století Ivan Konstantinovič Ajvazovskij.

„Pokud by se tehdy ukázalo, že autorem je opravdu Ajvazovskij, cena obrazu by se rázem pohybovala už v milionech korun,“ podotkl Zitko.
Francouzského malíře Perrota k Rusku pojí skutečnost, že v této zemi strávil několik let svého života a v roce 1841 tam dokonce i zemřel. Vzhledem k tomu, že obraz ztvárňující pohled na řeku Něvu nebyl dokončen, může se jednat o jedno z posledních Perrotových děl.
Na pardubickou radnici se obraz dostal zřejmě počátkem padesátých let minulého století, když byl znárodněn majetek tehdejší městské spořitelny. V tištěných materiálech se obraz s názvem „Petrohrad“ poprvé na českém území objevuje v roce 1935 v rámci výstavního katalogu.

Obraz tenkrát patřil Jaroslavu Koutskému, který v letech 1927 až 1930 služebně pobýval coby konzulární rada československého ministerstva zahraničních věcí v Sovětském svazu. Od Koutského v roce 1938 koupila obraz právě Městská spořitelna Pardubice.

Dana Rybnikárová