„Pro nás, kteří si pamatujeme, jak to tady vypadalo před 30 lety, jsou změny nepřehlédnutelné,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek, který si areál podniku prošel v doprovodu generálního ředitele Synthesie Josefa Lišky. Prohlédl si interiéry výroben kyseliny dusičné a diethyletheru s novými řídicími systémy.

Na provoze oxycelulózy se seznámil s unikátním produktem pardubické Synthesie, a to s oxidovanou celulózou, což je hemostatikum používané při chirurgických zákrocích k zastavení krvácení. „Je dobře, že nové provozy dodržují přísné ekologické normy. Bohužel jsou v Synthesii stále nedořešené staré ekologické zátěže, z nichž se podařilo odstranit pouze jednu. Je na státu, aby v tomto úkolu, který na sebe převzal, pokračoval,“ dodal Línek.

V prostoru SemtinZone působí na ploše 7,5 km2 nyní 120 firem se 4000 pracovníků. Nejnovějším investorem v SemtinZone je japonská firma Central Glass, která bude v rybitevské části závodu vyrábět elektrolyt pro lithium-iontové baterie.