V porovnání s ostatními kraji je Pardubický v té úspěšnější polovině, lépe na tom byly kraje Středočeský, Praha, Jihomoravský, Plzeňský a Jihočeský. Zatímco Pardubickému kraji během loňska ubylo 0,02 % obyvatel, sousednímu Královéhradeckému 0,14 %, v absolutních číslech 779 obyvatel.

V okresu Pardubice se nedá hovořit o trendu vylidňování venkova a menších obcí jako v některých jiných oblastech České republiky. Například v nejmenším městě Pardubicka Holotíně meziročně přibylo 5 obyvatel, čímž si obec polepšila o 10,2 %.

Procentuálně si nejlépe vedl Barchov, kde přibylo 37 obyvatel, což činí 17,7 %, následovaný Černou u Bohdanče (50 obyvatel, 10,8 %) a zmíněným Holotínem. První pětici uzavírá Starý Mateřov (52 obyvatel, 9,3 %) a Dříteč (37, 8,3 %). U malých obcí jsou výkyvy velké, i jeden člověk může výsledek změnit až o téměř půl procenta.

V relativních číslech, tedy procentuálně, na tom jsou nejhůře také malé obce: Selmice (-6,3 %), Žáravice (-4,7 %), Brloh (-4,4 %), Strašov (-3,3 %) a Valy (-2,7 %).

V absolutních číslech je podle očekávání největší rozdíl u krajského města. Pardubice si meziročně pohoršily o 335 obyvatel, v relativních číslech to činí -0,4 %. Podle dat Ministerstva vnitra mělo město na začátku loňského roku 85 113 obyvatel, letos v něm bydlelo 84 778 lidí.

Zajímavé je, že podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Pardubicích loni žilo 90 335 lidí, data pro letošní rok ještě nejsou k dispozici. Markantní rozdíl je způsobený jinou metodikou, kdy ČSÚ kromě obyvatel s trvalým bydlištěm započítává i cizince s dlouhodobým pobytem.

Dostupné bydlení

Město Pardubice hodlá proti nepříznivému trendu bojovat pomocí strategie dostupného bydlení. „Na základě strategie bude umět lépe dlouhodobě plánovat správu a investice do vlastního bytového fondu a také účinněji plánovat novou bytovou výstavbu na svých pozemcích. Bude umět efektivněji čelit stoupající nedostupnosti v bydlení zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel,“ řekl náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký.

Bytová situace je v Pardubicích nepříznivá už delší dobu. Přestože vznikají nové byty, mladí lidé si je zpravidla nemohou dovolit.

Výrazně ubylo obyvatel také ve Chvaleticích (-41) a Dašicích (-29), u obou měst to dělá shodně -1,4 %.
Podle starostky Chvaletic Zdeňky Markové je hlavním důvodem to, že řada lidí, kteří ve městě žijí, tam nemá nahlášené trvalé bydliště. „Došlo k privatizaci bytů, jejich majitelé je pronajímají, ale nedovolí nájemníkům, aby si tam přihlásili trvalé bydliště,“ řekla Marková. Aby radnice přilákala nové obyvatele, připravuje nyní druhou etapu výstavby rodinných domů v lokalitě Na Nových horách. O tom, že by město nějak motivovalo stávající obyvatele, aby ve Chvaleticích zůstali, momentálně vedení radnice podle Markové neuvažuje.

Výrazný úbytek zaznamenaly také Moravany (-28) a Rybitví (-21).

Malé obce uspěly

Nejlépe si v absolutních číslech vedly Sezemice, kde meziročně přibylo 92 obyvatel. V pětici obcí, které zaznamenaly největší příliv obyvatel jsou zmíněné malé obce Starý Mateřov (52), Černá u Bohdanče (50), Dříteč a Barchov (obě 37).