Na sklonku loňského roku se zúčastnili mezinárodní konference učitelů v Tokiu a setkali se s kolegy z 51 zemí světa. „Těším se, že kontakty s učiteli z Bruneje, Bangladéši, Laosu, Singapuru a dalších zemí nevyhasnou a bude příležitost spolupráci Evropy a Asie dále rozvíjet,“ řekl Milan Chalupník.

Jeho žena, která je propagátorkou moderních metod ve výuce fyziky, už dobře ví, že je možné kontakty se zahraničními kolegy udržet a využít v praxi. Má za sebou několik stáží, a to včetně té v americkém Kosmickém a raketovém centru, kde před šesti lety prošla simulovaným výcvikem kosmonautů. Vyzkoušela si opravu modulu zavěšená v prostoru i pobyt v rouře hozené do vody, která se jako přistávací modul naplňovala vodou.

Největším zážitkem pro ni byla loňská návštěva v CERNu, v evropské laboratoři pro fyziku částic v Ženevě. „To je vědecká Mekka. Jenom stát vedle detektoru CMS, který je součástí velkého hadronového urychlovače, bylo obrovským zážitkem,“ uvedla Rita Chalupníková.

Všechny své zkušenosti ze stáží předává dalším učitelům fyziky z regionu, s nimiž se pravidelně schází. V kontaktu zůstává i se zahraničními kolegy-fyzikáři, navzájem se inspirují. „Na letošní prázdniny se snažím připravit letní školu učitelů fyziky v Praze,“ dodala pedagožka.

Součástí programu mezinárodní konference v Tokiu byla i návštěva vyučování v tamní střední škole. Manželé Chalupníkovi se zúčastnili hodin matematiky, angličtiny, výpočetní techniky, ale také hudby a výtvarného umění. „Překvapil nás vysoký počet žáků ve třídě, na všech hodinách jich bylo 42. Přitom však byl absolutní klid,“ poznamenal Milan Chalupník. Když se japonských pedagogů tázali, kde jsou ti neklidní žáci, kteří neposlouchají a vyrušují, byli zaskočeni. „Říkali: Slyšeli jsme, že existují, ale ještě jsme se s nimi nesetkali.“

„V Japonsku či Singapuru je obrovská úcta ke vzdělání, mají ji děti i jejich rodiče,“ shodli se čeští pedagogové. „Je běžné, že tamní žáci po vyučování další tři i čtyři hodiny pracují ještě samostatně, či se svým soukromým učitelem. Extrémní zatížení volného času žáků školními povinnostmi určitě nepatří mezi naše cíle. České školství se rozhodně nemá za co stydět,“ dodal učitelský pár z východních Čech.