Tady působil jako koordinátor projektu výstavby zdravotnického zařízení a posléze i porodnice ve vesnici Itibo, kam jej vyslala humanitární organizace ADRA.

„Zajištění operace beru nyní jako svůj nejdůležitější úkol,“ uvádí Aleš Bárta a líčí chlapcovo postižení. Nádor mu vyrůstá z horní čelisti, utlačuje oko i ucho, omezuje dýchání a začíná mu bránit už i v příjmu potravy. Chlapec, jenž se jmenuje Charles Denis Kegwaro, žije s rodiči a sedmi sourozenci v domku postaveném z hlíny a větví.

„Zajistili jsme mu vyšetření v Nairobi, které mu po operaci dává poloviční šanci na vyléčení. Jde o druh nádoru, jenž má někdy tendenci se zvrátit ve zhoubný,“ přibližuje nám chlapcovu chorobu pardubický zdravotník. Navíc po léčebném zákroku bude nutná i plastická operace. Osud Charlese není lhostejný ani dalším spolupracovníkům na projektu nemocnice v Itibo Josefu Kubáškovi a Ditě Peškové, kteří na zítřek zorganizovali v pardubickém klubu Hany Bany velký rockový koncert.

V programu, jenž začíná ve dvacet hodin a který moderuje Jiří Ševčík, vystoupí dvě hudební skupiny Hello a Beautiful Losers. Součástí akce je rovněž výstava fotografií z Keni. „Výtěžek z celého večera je určen českému zdravotnímu středisku v keňském Itibo a také na léčbu nemocného Charlese,“ říká Josef Kubášek. Zájemci mohou rovněž jakoukoliv finanční částku zaslat na účet otevřený mezinárodní humanitární organizací Adra ČR: 555 444 000/0300 variabilní symbol 200. Bližší informace lze získat na www.kena.websnadno.cz.