Odborníkům tam pomáhá v léčení takzvaná telemedicína. Data z implantovaného srdečního přístroje pacienta jsou přenášena přímo do kardiologického centra.

„Lékař-technik má okamžité informace o funkci přístroje a o arytmiích a tím pádem může kontaktovat pacienta včas a pozvat ho na časnější kontrolu do arytmologické poradny. Je tak možno online způsobem získávat okamžitá data a tím také okamžitě reagovat na potřeby a klinický stav nemocných,“ vysvětil biomedicínský inženýr Kardiologického centra Agel v Pardubicích Miroslav Jína.

Na arytmologickém pracovišti pardubického centra se telemonitoring provádí u nemocných s implantabilními záznamníky, kardiostimulátory a implantabilními kardiovertery-defibrilátory. Loni oddělení dálkově monitorovalo 26 pacientů, letos je jich 29. Celosvětovým trendem je zvyšování počtu takto sledovaných nemocných.

„V České republice je počet telemonitorovaných pacientů dosud limitován přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Nárůst limituje také implementace zásad GDPR,“ uvedla mluvčí centra Agel Radka Miloševská.