„Občany města, kteří využívají služby Pardubické nemocnice, nezajímá, kdo je vlastníkem nebo zakladatelem zdravotnického zařízení, ale kvalita zdravotní péče. Pro nás je to jedna 
z mála možností, jak může město podpořit kvalitu poskytované zdravotní péče. Letos jsme se rozhodli uvolnit částku 3 900 000 korun, které budou využity na zakoupení osmi přístrojů," prohlásil náměstek pardubického primátora pro sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký.

„Pardubická nemocnice se dočká čtyř kardiotokografů, jednoho videogastroskopu, jednoho elektroagulačního přístroje na ORL klinice. Za peníze z dotace bude pořízen také nový perimetr a jeden kraniotom, který se využívá při neurochirurgických operacích," vysvětlil místopředseda představenstva Nemocnic Pardubického kraje Vladimír Ninger.

Stávající přístroje jsou nejen na hranici životnosti, ale často i v havarijním stavu. „Například kraniotom byl pořízen v roce 2008, perimetr je z roku 1997," nastínil Vladimír Ninger a dodal, že modernizace přístrojového vybavení přinese větší komfort i kvalitu poskytovaných služeb na jednotlivých odděleních.

(pnp)