Kardiologické oddělení Pardubické krajské nemocnice spolu s Kardiologickým centrem Agel se zařadilo mezi zatím jediných pět pracovišť v České republice, která jsou schopna nemocným poskytnout léčbu vysokého krevního tlaku pomocí metody denervace renálního sympatiku (RDN).

Vysoký krevní tlak může i zabíjet

Vysoký krevní tlak je závažným onemocněním, které může vést až k mozkové cévní příhodě či srdečnímu infarktu. Základem léčby je změna životního stylu spolu s užíváním léků. Pokud ani mnohočetná kombinace léků nedokáže dostatečně snížit krevní tlak, mluvíme o rezistentní hypertenzi.

A právě pro tyto jinak neléčitelné pacienty je v současnosti velkou nadějí metoda denervace renálního sympatiku. Ta spočívá v zavedení cévky přes tepnu v třísle do ledvinných tepen, kde je možné přerušit vedení nervových vzruchů z ledvin do mozku a zpět.

Pro pacienty byla zřízena poradna

První výkony na světě byly provedeny před třemi lety a u většiny nemocných bylo touto léčebnou metodou dosaženo podstatného zlepšení kontroly krevního tlaku. Kardiologické oddělení Pardubické krajské nemocnice pod vedením primáře Petra Vojtíška se dlouhodobě věnuje problematice léčby krevního tlaku. Pro nejvíce ohrožené pacienty s rezistentní hypertenzí byla zřízena poradna pro léčbu hypertenze, kterou vede Alena Staňková.

Nemocnice provedla první čtyři zákroky

Další posun v léčbě nastal 19. března, kdy se po několikaměsíčních přípravách, nezbytném školení lékařů a za asistence švédského specialisty Mikaela Erikssona, byly na katetrizačním sále Kardiologického centra Agel prvním čtyřem pacientům s rezistentní hypertenzí provedeny výkony radiofrekvenční denervace renálního sympatiku.

Asistence lékařů Anesteziologicko resuscitačního oddělení zajistila všem pacientům komfortní průběh výkonu. Všechny zákroky proběhly bezpečně a Kardiologické oddělení se těší z další etapy, kdy kvalitativním rozšířením svých možností může ulehčit průběh nemoci dříve neléčitelným pacientům.