Hejtman Pardubického kraje se pokouší nalézt řešení a požádal o setkání ministra zdravotnictví, aby upozornil na konkrétní dopady na krajské nemocnice.

Krize, která sužuje české zdravotnictví, se dotkla i zařízení v Pardubickém kraji. V Chrudimi například dlouhodobě nefunguje interna. V Pardubicích ambulance pro dospělé.

Ilustrační fotografie
Krize v nemocnicích Pardubického kraje: omezují příjem pacientů, je málo lékařů

„Dnes se mluví zejména o lékařích, ale zajištění nepřetržité zdravotní péče nezávisí pouze na lékařích. Je třeba si uvědomit, že v úplně stejném pracovním režimu a nasazení, tedy na základě dohod o provedení práce k základní pracovní smlouvě, pracují také laboranti, odborní pracovníci a sanitáři a některé sestry,“ upozornila Jana Němcová, předsedkyně Odborové asociace laborantů a pracovníků ve zdravotnictví v Nemocnici pardubického kraje (OALPZ) s tím, že značná část platu těchto pracovníků, stejně jako lékařů, je soustředěna právě do dohod.

Podle zdravotníků bude, v parametrech nové legislativy, sestavit služby v malých nemocnicích nadlidský úkol.

„Nových pracovníků přichází minimum. Často jsme svědky, že do nemocnic spíš nastoupí profese nižšího zdravotnického personálu a po první výplatě odejdou a odchází ze zdravotnictví pryč, protože jinde dostanou lepší platové podmínky,“ popsal Pardubický záchranář a odborář Martin Vostal, který podle svých slov vidí, jak jsou pracovníci v nemocnicích jsou frustrovaní, protože jsou přetěžováni.

Nejhorší krize za 12 let

Krizi v krajských nemocnicích řeší i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, podle kterého zdánlivě nenápadná novela zákoníku práce vyvolala dosud největší debatu o budoucnosti českého zdravotnictví při dodržování pracovněprávních předpisů.

Krajská nemocnice Pardubice. Ilustrační foto.
Lékařská pohotovost v Pardubicích: Často zavřené dveře a lékaři bez motivace

Hejtman problém malých nemocnic vnímá jako nejhorší krizi za posledních 12 let.

„Už dnes mají nemocnice největší problém s počty zdravotníků a udržením zdravotní péče ve všech odbornostech. Není tajemstvím, že tíživá situace se už dlouhá léta řeší mimo zákoník práce, respektive do jisté míry proti jeho principů, kdy vedle hlavního pracovního poměru jsou uzavřeny u stejného zaměstnavatele dohody o pracovní činnosti, aby pokud možno byly pokryty jednotlivé služby,“ popsal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který upozornil na to, že i tak nejsou už nyní někde schopni zabezpečit nepřetržitý provoz.

„Vypustíme gina z lahve“

Vedení kraje se problémem zaobírá pravidelně na jednáních zastupitelstva kraje.

Řešení se najít ale nepodařilo. Netolický tvrdí, že ani změna ve vedení nemocnic, kterou někteří zastupitelé požadují, k ničemu nepovede.

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce platná od října zdvojnásobila maximální roční objem přesčasů až na 104 dní a výslovně také zakazuje dosud tolerované 24hodinové směny, které ale zákoník práce dosud také neznal.

„Všichni dělají, co mohou, aby služby postavili. Prostě není kde brát. Místo, abychom provedli pouze nezbytné změny zákoníku práce, které jsou vyžadovány přijatou směrnicí EU, jdeme opět nad její rámec. Není to poprvé, kdy vylepšujeme sami legislativní prostředí v České republice tak, že akorát „vypustíme gina z lahve",“ sdělil Netolický.

Podle kraje budou mít problém hlavně menší nemocnice. Na to, jaké to bude mít dopady na nefakultní nemocnice, chce hejtman upozornit ministra zdravotnictví.

„Po několika schůzkách s lékaři, mladými lékaři i vedením našich krajských nemocnic jsem se rozhodl, že požádám o setkání ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, abych spolu s lékaři a ředitelem upozornil na konkrétní dopady v našich nemocnicích včetně rozboru až na úroveň jednotlivých oddělení. Chci slyšet, jaké skutečné záměry ministerstvo má a jak nám doporučí situaci řešit,“ dodal Netolický.

Nový pavilon v Pardubické nemocnici je už teď zdaleka viditelnou dominantou areálu a práce na jeho výstavbě pokračují prakticky nepřetržitě již více než dva roky.
Pardubickou nemocnici čekají změny. Chirurgie v novém, interna se přestěhuje

Podle odborů chybí v nemocnicích až 4000 lékařů a až 5000 sester.

Přesčasy už vypovědělo 6 000 lékařů, podle odborů se k nim zvažují přidat i sestry a další zdravotníci. „Pevně doufám, že k 1. prosinci k výpovědím nedojde. Kdybychom se nedohodli, tak by to opravdu vedlo k omezení péče, minimálně plánované," uvedl pro ČTK zástupce Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda.