Veřejné projednávání Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje včera hostil zasedací sál krajského úřadu.

Dokument by měl řešit budoucí směrování zdravotnictví v Pardubickém kraji, bohužel, v situaci, kdy neexistuje ani jednotná národní vize.

„Studie ukázala, že v Pardubickém kraji obecně je nízce platově ohodnocen zdravotnický personál, stejně tak máme i málo záchranářů a jejich počet plánujeme navýšit. Dalším problémem je podle nás také malá spolupráce některých nemocnic,“ uvedla krajská radní odpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová.

Krajská koncepce zdravotnictví počítá i s větší možností centralizace. Ta by se měla týkat nákupu léků a zdravotnického materiálu.

„Je to oblast, která může přinést dostatečné úspory na realizaci jiných investic do zdravotnictví. Kraj vypíše výběrové řízení na zpracování podrobného projektu organizace centrálních nákupů,“ uvedla Tauberová.

Tuto myšlenku však zpochybnili přítomní lékaři s tím, že je zde příliš široký prostor pro možnou korupci a padlo i přirovnání k centralizovanému plánování a 'RVHP'.

Stejně byl kvůli své nákladnosti kritizován i plán na vybudování Regionálního zdravotního informačního systému, který by měl pracovat s lékařskými daty.