Akce s názvem Den nemocnice, která se v jejím areálu konala, nabídla návštěvníkům i pacientům možnost řady preventivních vyšetření a poraden, prohlídku některých oddělení a hlavně pestrý a bohatý doprovodný program. Při něm nechyběly například autogramiády sportovců, výstava historických vozidel či ukázky záchranářské techniky (viz foto). Zpřístupněna byla i někdejší vodárenská věž.

Nemocnice zároveň oznámila, že dokončila projekt přístrojového vybavení iktového centra za téměř 15 milionů korun. Většinu peněz získala z evropské dotace, Pardubický kraj se na nákladech podílel 15 procenty. Centrum, jehož součástí je neurologická jednotka intenzivní péče (JIP), se stará zejména o pacienty postižené akutní cévní mozkovou příhodou. „Výrazně se zlepší komfort pro pacienty i naše zaměstnance. JIP je teď nejlépe vybaveným oddělením nemocnice," prohlásil ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald.