V souladu s kontinuálně se zhoršující situací související s epidemií covid-19 nyní dochází k úplnému zastavení veškeré plánované hospitalizační i ambulantní péče s cílem zajistit kapacity pro neodkladnou nemocniční péči. "Až do odvolání je zastavena plánovaná hospitalizační péče včetně onkochirurgických výkonů, které lze odložit o dva až tři týdny. Opatření se netýká ambulantní péče o dětské pacienty a ambulantní centrové péče, jejímž přerušením by došlo k poškození zdraví pacienta," informovala Nemocnice Pardubického kraje.

Vzhledem k tomu, že nemocnice byly kvůli přesunu personálu nuceny některá oddělení úplně uzavřít, prosí pacienty, aby kvůli svým plánovaným výkonům do nemocnice nevolali. Jakmile se situace zlepší a operativa obnoví, informace dostanou, a to včetně pokynů, jak postupovat.