Čekací doby 
v ambulancích, dlouhé objednací lhůty na vyšetření 
a operace – to podle včerejší ankety Deníku v ulicích krajského města nejvíce trápí pacienty Pardubické nemocnice. Mladý muž, který byl hospitalizován 
s rozdrceným zápěstím, kritizoval nemocniční stravu. Jeden dotázaný pak zmínil 
i aroganci lékaře, s nímž se setkal při nemoci své ženy.

Odpovědí na některé stížnosti občanů by mohl být projekt Přátelská nemocnice, který byl v Pardubickém kraji nastartován již vloni a nyní přinesl první konkrétní výsledky. V nemocnicích se rozjela série odborných seminářů na téma etických problémů, věkové diskriminace, přístupu k pacientům se zrakovým postižením a komunikace ve zdravotnictví. Na podzim jsou naplánovány i přednášky pro veřejnost, zejména pak pro seniory.

„Doporučili jsme společnosti Nemocnice Pardubického kraje zaměřit se také na duchovní potřeby pacientů i zaměstnanců. Nejedná se jen o věřící a pastorační služby, ale také o možnost psychologické pomoci. Vypadá to, že by v našich nemocnicích mohlo vzniknout asi 16 takzvaných hovoren, tedy míst vyhrazených k nerušenému rozhovoru," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Pozornost je věnována také dětským pacientům. Ve spolupráci s Východočeskou galerií se připravuje vznik průvodce, který bude dětem přibližovat hospitalizaci formou domalovánek-omalovánek.