Zvýšení mezd zdravotníků ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje představovalo v loňském roce částku 150 milionů korun, letos se očekává nárůst mzdových nákladů o dalších 70 milionů korun. A to i za cenu velkého tlaku na úspory v jiných oblastech – například ve spotřebě materiálu a léků.

Nedostatek personálu, ať již lékařů nebo zdravotních sester, je největší hrozbou v nemocnicích vůbec. Uvedl to včera ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Vyjednávání mezi odboráři a managementem byla v současné situaci, která panuje na trhu práce, velmi složitá. „Procentuální nárůst na hlavu mezi roky 2014 a 2015 byl asi 5,5 procenta z tarifních platů," poznamenal ředitel Gottvald. I pro letošní rok bylo dohodnuto zvýšení v rovině pěti procent základních mezd. „Rosteme více než Škoda Auto v letech, kdy se jim dařilo," zavtipkoval na téma zvyšování mezd Tomáš Gottvald.

Budoucnost? Kratší hospitalizace

Pardubická nemocnice je na tom relativně dobře s počtem lékařů. Co se týká zdravotních sester, je situace složitější. Ale zavírání oddělení v tuto chvíli nehrozí. „Nejlépe v lékařích jsou na tom Pardubice. Hůře především dvě nemocnice na Svitavsku, zatím jsme ale nemuseli zavřít žádné oddělení. Jsou třeba dočasně omezeny části lůžkových kapacit, avšak tak, aby se to nepromítlo do dostupnosti péče," prohlásil ředitel.

V Pardubicích je teď takzvané režimové opatření na infekčním oddělení. Část funguje jako stacionář. „Pacienti přichází například na infuzní terapie a na noc odchází domů. Je otázkou, jestli tento režim není vhodný z ekonomického a provozního pohledu i do budoucna," sdělil Gottvald. Čeká se, co s omezeným fungováním infekčního oddělení udělá blížící se chřipková epidemie. Podobnou filozofii provozu razí Pardubická nemocnice v případech, kdy je to možné, například i na dětském oddělení. Pacienti se ve dne léčí, v noci spí doma.

„Stacionářovou péči se učíme. Zkracování doby hospitalizace je jedna z cest. Podle mého názoru je klíčová," domnívá se ředitel nemocnic. Ještě v roce 2012 byl podle jeho slov tento trend evidentní.

„Zájem pacientů o zkracování hospitalizační doby klesl ve chvíli, kdy byly zrušené regulační poplatky. Dříve pacienti po operaci chodili rádi co nejdříve domů, dnes to tak není, někteří s oblibou využívají hotelové služby nemocnic," doplnil Tomáš Gottvald.

24hodinovou péči asi všude neudrží

Pět krajských nemocnic už není v hluboké krizi jako v roce 2012, kdy jim hrozila insolvence i konkurzy. Pardubická nemocnice očekává, že za rok 2015 skončí v „černých" číslech, v současné chvíli nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Hospodářský výsledek všech nemocnic za loňský rok je odhadován od nuly do plus tří milionů korun. Přesto se hovoří o tom, že 24hodinová dostupnost veškeré péče ve všech pěti nemocnicích v kraji není dlouhodobě udržitelná. Nebude k tomu personál.

„Pokud přijde tlak na dodržování zákoníku práce, konkrétně na ctění objemu přesčasové práce, který dnes v českém zdravotnictví není ctěn nikde, tak 24hodinovou péči určitě neudržíme v pěti nemocnicích, zejména tam, kde jsou blízko u sebe," upozornil Tomáš Gottvald.

Více ukáže zpracovávaná koncepce. Do března bude hotová její analytická část, celý materiál bude připraven k diskuzi koncem roku.