V současné době hledá poradenskou firmu, která by detailně dopracovala projekt modernizace a údržby nemocničního areálu. Tento svůj záměr chce učinit prostřednictvím soukromého sektoru.

„Projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru v pardubické nemocnici je jedním ze sedmi pilotních projektů v České republice. Je jediným z nich na úrovni krajů,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek s tím, že projekty veřejného investování jsou ověřené v mnoha zemích Evropské unie.

Strategický partner by měl nemocnici zajistit celkovou modernizaci areálu, provoz obslužných nemedicínských činností a také obnovu a údržbu lékařských technologií.

Partner převezme část činností, které doposud zajišťovalo vedení nemocnice. K přesunu majetku ale nedojde.

„Pardubický kraj zůstane vlastníkem majetku i pozemků. Partner bude pouze v nájmu,“ upřesnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Josef Janeček.