Město Pardubice a krajský úřad si vjely do vlasů. Nepopulární „mytí hlavy“ si na jednání zastupitelstva Pardubic odbyl Josef Janeček, radní Pardubického kraje odpovědný za zdravotnictví.

Důvodem byla koncepce zdravotnictví Pardubického kraje. Rada města již podruhé požádala kraj o její dodání podle dohody ze září minulého roku. Dokument, který měl na starost Josef Janeček, však dorazil s dvouměsíčním zpožděním a navíc sklidil od pardubických zastupitelů velmi kritickou reakci.

Koncepce? Na nic!

„Takřka sto procent zastupitelů města, po seznámení s materiálem, se shodlo na tom, že se vůbec nejedná o koncepci, ale jen o soubor statistických údajů,“ řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. „Situace v pardubické nemocnici není dobrá a obavy nadále přetrvávají,“ dodal Deml.

„Toto není koncepce, ale pouhá statistická ročenka uplynulých čtyř let,“ dodávala Štěpánka Fraňková, náměstkyně primátora.

„Kraj reformní kroky podnikl. Vytvořili jsme stabilní síť čtyř okresních nemocnic a jedné krajské. Další čtyři zařízení jsme přetvořili na léčebny dlouhodobě nemocných. Jednu nemocnici jsme dokonce zachránili před krachem, ke kterému ji dotlačily vnější vlivy. Tím myslím špatně nastavený systém plateb zdravotních pojišťoven i ničím nekryté navyšování mezd, které prosadila ČSSD. Kraj v současné době neřeší koncepci zdravotnictví, řešíme zadlužování nemocnic kvůli nízkým platbám pojišťoven,“ bránil se Janeček.

Dialog, který zastupitelé s Janečkem vedli, se pak točil v jakési spirále.

Zastupitelé se dožadují sepsání koncepce, přičemž formu, kterou Janeček zvolil, považují za naprosto nedostačující.

„Jak dlouho bude kraj schopen odvracet nemocniční bankroty? Nemocnice omezují péči a jejich převod na akciové společnosti byla chyba. Jediná výhoda převodu byla v tom, že se tímto kraj vyhnul předepsaným mzdovým tarifům a mohl začít šetřit na platech zdravotníků,“ prohlásil na adresu kraje Jan Linhart zastupující Zelenou pro Pardubice.

„V žádném případě nedochází k omezování péče, ta naopak mírně roste. Nemocnice se ale chová více jako firma. Přizpůsobuje tedy neakutní péči platbám zdravotních pojišťoven,“ vysvětloval Janeček.

„Zaštiťovat se špatným nastavením systému zdravotního pojištění v čase, kdy vláda ODS trvá již druhý rok a strana měla možnost toto změnit, je dle mého názoru alibismus,“ kontroval Jan Jedlička za KSČM. Na druhou stranu stranu je ale třeba přiznat, že i poslanec za ČSSD Miroslav Váňa připouští, že změna systému zdravotního pojištění není věcí, která by byla v moci samotné vládní koalice, ale je třeba zapojit poslance všech parlamentních stran.

Malá facka krajskému úřadu?

Zástupitelé Pardubic nakonec na zasedání odsouhlasili, že krajskému úřadu odešlou již druhou žádost o koncepci zdravotnictví. „Doufám, že nový hejtman Ivo Toman s tím konečně něco udělá. Je potřeba tlačit na parlament a to je více než co jiného v moci krajského úřadu.“