Silnice u lipové a dubové aleje je nejen spojnicí pro 160 obyvatel Neratova, ale také oblíbenou trasou turistů a cyklistů. Vede mezi rybníky a podél Opatovického kanálu. Kořeny stromů ale zvedají silnici a narušují břehy této technické památky. Kácení však bránili ochránci přírody.

Úzký úsek nedaleko Lázní Bohdaneč se postupem času stal nebezpečným i kvůli padajícím větvím nebo propadlým krajnicím. Hejtmanství proto začalo hledat nové řešení. „Při plánování rekonstrukce silnice a regenerace aleje jsme spolupracovali s odborníky z Mendelovy univerzity a s ochránci přírody. Společně jsme hledali nejlepší a nejcitlivější způsob, jakým situaci řešit,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Až nyní se zástupci Pardubického kraje a ochránci přírody dohodli na způsobu, jakým silnici opraví a zároveň obnoví stromořadí. Celá akce je rozplánovaná na několik etap. V první řadě odborníci pokácí stromy, které jsou ve špatném stavu a nedají se zachránit. Alej z dob Pernštejnů, která čítá přes sto stromů, se bude ale průběžně dosazovat. Současně s kácením odborníci vysází nové duby letní.

Změna pro řidiče

Silnice se posune dál od Opatovického kanálu, aby neničila památku z dob středověku. „Odsunutí a rozšíření silnice bude podstatně bezpečnější i pro chodce a motoristy,“ řekl projektant Jiří Stránský z projekce krajských dopravních staveb.

V první etapě, která je rozdělena na dva úseky, budou silničáři provádět rekonstrukce od sjezdu k Rybničnímu hospodářství po centrum obce Neratov. První úsek v délce 382 metrů vede od sjezdu k Rybničnímu hospodářství až po výhybnu u hospody U Čochtana. Tam dělníci kompletně vymění i zeminy v podloží.

„Kryt silnice bude z asfaltového betonu. Odvodnění silnice bude jednak do stávajícího silničního příkopu, který bude reprofilován, a jednak do okolní zeleně ke vsaku. Opravovat se budou také propustky,“ přiblížil Kortyš.

Druhý úsek vede od hospody po centrum obce Neratov. Tady silničáři na 796 metrech vymění vrchní část vozovky, včetně pokleslých krajů silnice. Největší změnou pro řidiče bude nová okružní křižovatka. Ta nahradí stávající křižovatku silnic z Lázní Bohdaneč do Neratova.

„V současné době probíhá inženýrská činnost zvlášť na pozemní komunikaci a zvlášť na sadové úpravy. Z aktuálních informací vyplývá, že první etapa silnice by mohla být stavebně povolena do prázdnin letošního roku a vegetační úpravy přibližně do konce prázdnin,“ doplnil mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

Neratovskou alej se ale podle odborníků podaří obnovit až za desítky let.