Padající tašky ze střechy, rozbité tabulky v oknech, odpadávající kusy omítky. Takto neutěšený stav vykazoval ještě nedávno farní kostel v Uhersku.

Nyní již však probíhají rekonstrukční práce a svatyně zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie doslova vstává z popela. „Přesto nejsme s postupem prací příliš spokojeni. Probíhají totiž pomalu. Oprava začala již v předloňském roce, kdy věž kostela dostala novou báň. Nyní se na věži pokračuje, uplynuly již dva roky a je hotová teprve fasáda na věži. Rádi bychom pokračovali dál. Nutně je třeba opravit hlavně střechu,“ uvedl František Štos, starosta Uherska, které v polovině srpna oslaví sedmisté výročí existence. Přání opravit kostel do obecních oslav se tedy naplnit nepodaří.

Velkým problémem jsou finance. „Opravy jsou nákladné i proto, že je provádějí specializované firmy, které vybírají památkáři. Pokud bychom si mohli vybrat sami, jistě by se našel někdo levnější,“ řekl starosta Štos. „Dosavadní opravy byly financovány z krajských peněz, ale přispěla i obec a některé obce okolní, například Trusnov,“ pokračoval Štos.

Obec pořídí hodiny

Právě z obecního rozpočtu jsou vyčleněny peníze na nové věžní hodiny, které zhotoví choceňský hodinář Karel Diblík. Čas začnou v Uhersku měřit od září. „Původní hodiny jsme věnovali do olomouckého muzea věžních hodin,“ uvedl František Štos.

Rekonstrukce letos pokračuje i na kostele svatého Vavřince ve Svinčanech. Začala již před třemi lety a stejně jako v Uhersku se nejprve týkala chrámové věže. „Kompletně jsme vyměnili báň veže a pokračovali fasádou, kterou jsme zhotovili podle vzorků té původní. Dosavadní náklady, včetně těch letošních, se vyšplhaly na dva miliony korun. Čeká nás však ještě fasáda samotného kostela, revize střechy a další práce, které si minimálně další dva miliony vyžádají, a rozhodně nebudou hotové letos,“ uvedl administrátor farnosti P. Pavel Hroznata Adámek.

Finance na opravu jdou z tzv. havarijního fondu ministerstva kultury, z rozpoču kraje, obce, ale i od soukromých dárců.

(Lukáš Peška)