Zájemci o studium na konzervatoři museli o svém talentu přesvědčit odbornou komisi. Štěstí se nakonec usmálo přibližně na třetinu z přihlášených uchazečů.

Konzervatoř Pardubice má v současné době 243 žáků, z toho 150 v denním studiu.

„Snažíme se studenty zaujmout nejen výukou, ale také různými zajímavými projekty a akcemi, jako jsou operní představení Prodané nevěsty, Hubičky, koncerty Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice. Rozhodně ‚nevyrábíme' nové absolventy pro úřad práce, drtivá většina z nich si brzy najde uplatnění, někteří již při studiu jako hráči v orchestrech, jako učitelé na základních uměleckých školách a velká část z nich dále studuje na vysokých školách u nás, ale i v zahraničí," uvedl ředitel konzervatoře Dalibor Hlava.

Jedním z uchazečů o přijetí na pardubickou konzervatoř byl také šestnáctiletý houslista Viktor Tomek z Náchoda. „Měl jsem ze svého vystoupení vcelku pozitivní pocit. Samozřejmě tam byly chyby, měl jsem trému," zhodnotil svůj výkon student gymnázia. Nyní už ví, že se mezi vybrané dostal.