Průmyslový rozvoj v Pardubicích sice za poslední roky stagnuje, ale s nezaměstnaností je na tom město lépe. Tu se totiž daří držet poněkud na uzdě, a to zejména díky investicím z předchozí dekády. Poměrně vysoká nabídka pracovních míst navíc udržuje sociální smír a snižuje riziko sociálního vyloučení.

Prodej pomáhá

K mírnější nezaměstnanosti napomáhá také prodej pozemků. „Letos zastupitelé schválili firmě Apag Elektronik prodej 17 tisíc metrů čtverečních v průmyslové zóně ve Starých Čívicích. Firma zde chce vybudovat nový závod na výrobu elektroniky. Většina společností v zóně se orientuje na automobilový průmysl a postupně rozšiřují výrobní kapacity," sdělil náměstek primátorky Michal Koláček.
Město rozvoj podobných oblastí, kterých je ve městě prý dost, hodlá podporovat. „Doufáme, že se bude rozvíjet SemtínZone, snažíme se tomu napomoci. Další rozvojovou oblastí je areál TMS v Černé za Bory," uvedl náměstek.

Místní ghetta

Zlepšuje se také situace s nepřizpůsobivými obyvateli města a jejich sociálním vyloučením. „Z místních ghett zůstalo v podstatě jediné, a to městská ubytovna pro neplatiče v Češkově ulici, stížnosti na její obyvatele jsou však už málo časté," řekla zástupkyně vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Iva Bartošová. Stabilizovaná je i sociální péče o lidi bez přístřeší.

Výstavba? Určitě ne

Výstavbu sociálních bytů město prý neplánuje, chybí zákon o sociálním bydlení. „Městský byt nyní mohou získat pouze lidé v nepříznivé životní a sociální situaci. Dřívější obálkové dražby nájmu se už nekonají. Všechny uvolněné byty město poskytuje pro sociální účely, nájemné v nich činí 72,69 koruny za metr čtvereční. Pardubice v současné době vlastní 2100 bytů, jejich počet se výrazně snížil privatizací bytového fondu," dodala zástupkyně vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Iva Bartošová.