„Projekt mezinárodní spolupráce jsme nazvali Communem reddere, což v latině znamená učinit společným, zprostředkovat své myšlenky někomu jinému,“ řekla předsedkyně KONEP, ředitelka pardubické školy Svítání Miluše Horská.

Jedním z partnerů projektu je též občanské sdružení Amalthea, které poskytuje péči o rodinu a dítě.

„Amalthea bude spolupracovat se skotským regionem East Lothian v oblasti prevence umisťování dětí do ústavní péče,“ upřesnil ředitel KONEP Jiří Krátký.
„Ve skotském East Lothian neexistují dětské domovy. Děti bez rodin do dvanácti let vyrůstají u pěstounů. Pokusíme se přenést dobré zkušenosti od zahraničních partnerů do českého prostředí,“ sdělil David Svoboda z pardubického sdružení Amalthea.