V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií byl otevřen nad rámec běžných návštěvních hodin pardubický zámek se všemi svými sbírkami, a co víc, Východočeská galerie nabídla i novinku – možnost přespat v Domu U Jonáše. „Přišlo pět rodičů a pět dětí,“ uvedla k premiéře Lucie Farářová z krajské galerie, která tento historický objekt využívá k výstavám a zázemí zde mají i umělecké kroužky. Právě v jedné z dílen se před desátou hodinou večer proměnila podlaha na improvizované lože, kde strávili noc na karimatkách a ve spacích pytlích děti s doprovodem. Přespání v galerii předcházelo odpoledne věnované výtvarné činnosti a netradičně pojatému programu. „Ráno jsme pak začali co nejpestřejší barevnou snídaní,“ dodala Lucie Farářová.


Od poslední Muzejní noci je na zámku nově k vidění expozice dětských hraček. „A samozřejmě se mění výstavy. Letos bylo určitou inovací, že před Muzejní nocí jsme měli besedu o historii Pardubic. Přišlo asi šedesát lidí, ptali se na všechno možné a drželi mne tam, až jsem musel o půl deváté říci ne,“ smál se František Šebek, který sledoval během akce, jež trvala až do půlnoci, špalíry návštěvníků. „Velký zájem byl o výstavu stavebnice Merkur, protože tam mají tatínkové možnost si zahrát a zavzpomínat na mládí,“ doplnil svůj postřeh ředitel.