Návrhy zasílejte
Návrhy na nominace posílejte do 31. března na adresu:
Kateřina Snopková, kancelář primátora, úsek vnějších vztahů,
Magistrát města Pardubic,
Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice
nebo na e-mailovou adresu: katerina.snopkova@mmp.cz

„Každý  návrh  musí  obsahovat  jméno a adresu navrhovatele,  jasné  označení  navrhované  osoby  (adresu,  stručný  životopis)  a důkladné  zdůvodnění návrhu.  Věcně  správné  návrhy  budou  poté  posuzovat  příslušné  komise  rady  města,  zvláštní  výbor zastupitelstva (komitét) a nakonec Rada a Zastupitelstvo města Pardubic," vysvětlil Miroslav Janovská z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.
Za zcela mimořádné sluhy může město udělit Čestné občanství – nejvyšší pocta.

Medaile města Pardubic je udělována za dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice. Medailí může být oceněna jakákoli činnost ve všech oblastech lidského působení.

Čestné uznání

Čestné uznání města Pardubic je udělováno osobám, jejichž činnost byla v daném kalendářním  roce významným přínosem pro krajské město Pardubice.
Návrhy  můžete posílat  nejpozději  do konce března  na adresu Kateřiny Snopkové, nebo na e-mailovou adresu: katerina.snopkova@mmp.cz.

V minulém roce byly udělené pouze Medaile města Pardubic, které si odnesly tři významné osobnosti.
„Ocenění za svoji celoživotní práci obdržela například zakladatelka a sbormistryně dětského pěveckého sboru Carmina Ivana Bednářová, ikona pardubické kanoistiky Stanislav Prokop a lékař-mamolog Karel Šťastný," dodal Miroslav Janovský.

Markéta Markovicsová