Město využije provizorní cesty, která vznikla pro potřeby staveniště při revitalizaci slepého ramene Labe v Polabinách, a upraví ji pro pěší. Ti se tak budou moci procházet tímto svébytným „zeleným" prostorem měkkého luhu, který obývá i řada ohrožených živočichů. Zároveň může jít o zkratku mezi univerzitním kampusem a zdymadlem.

Řada živočichů

„Jedná se o cestu, jejíž založení už bylo kvůli stavbě prováděné Povodím Labe povoleno a byla protažena porostem podél slepého ramene a zpevněna vrstvou recyklátu a geotextilií, aby po ní mohla jezdit těžká technika. My toho nyní po zakončení revitalizace slepého ramene využijeme a stezku pro pěší už pouze dobudujeme tak, aby se stala součástí veřejných zelených ploch města s návazností na řeku Labe," sdělila náměstkyně primátora zodpovědná za investiční výstavbu Helena Dvořáčková, která upozornila i na výjimečnost této lokality.

„Podél slepého ramene v Polabinách se nachází fragmenty lužního lesa, který byl přirozeným společenstvem Polabí – krajiny, jež nás obklopuje, jejíž jsme všichni součástí. Podél nové stezky rostou staré exempláře topolu černého, druhu, který postupně mizí. V tomto biotopu žije i řada ohrožených živočichů – například skokan skřehotavý, skokan zelený, ještěrka obecná či ledňáček říční. Nová stezka umožní nahlédnout do tohoto přírodě blízkého společenstva," dodala náměstkyně primátora.

„Plánujeme vytvořit travnatou cestu. Nyní se už pouze založí svrchní část nosné vegetační vrstvy pro štěrkový trávník a následně se po celé šíři, která bude tři metry, zaseje i samotný trávník," upřesnil náměstek primátora Jiří Rozinek, v jehož gesci je životní prostředí, rozpočet a finanční strategie města.

„Náklady na nutné úpravy, které se budou týkat celkové rozlohy 1140 metrů čtverečních, půjdou z peněz Nadace pro rozvoj města," doplnil náměstek Jiří Rozinek.

Nejdříve na jaře

„Aby se docílilo správně osetého trávníku, potrvá to minimálně tři vegetační měsíce. Po nové cestě se tak lidé projdou nejdříve na jaře příštího roku," vysvětlila náměstkyně Helena Dvořáčková a uvedla, že sekání trávy bude v kompetenci městského obvodu. Ten v minulých dnech také spolu s městskými architekty a Povodím Labe zorganizoval procházku po revitalizované části mrtvého ramene.

„Prošli jsme v podstatě celou část revitalizovaného slepého ramene, a zároveň jsme představili studii, která se chystá kolem jezera Bajkal. Součástí studie je i velmi potřebný chodník mezi ulicí Lonkova a Hradecká. Veškeré stavební úpravy v okolí Bajkalu jsou však dosud blokovány nesouhlasným stanoviskem soukromého spolumajitele pozemku. Lidé měli také možnost zapichovat špendlíky do pocitové mapy tam, kde by měli rádi v budoucnu lavičky. Líbil se jim i nápad postavit na pravém břehu Labe discgolfové hřiště. Samozřejmě velmi přivítali také novou upravenou stezku ze Stavařova kolem slepého ramene," prohlásil starosta druhého městského obvodu Radek Hejný. „Je to velmi příjemná vycházková trasa, na níž vznikly nové výhledy na vodu. Věřím, že tudy po dokončení budou rádi procházet nejen místní," dodal starosta Radek Hejný.

380 metrů cesty

Nová cesta, která bude měřit 380 metrů, by v budoucnu měla navázat na plánovanou cyklostezku vedoucí z ulice Kunětická ke zdymadlu.

„Pokud si lidé trasu podél pravého břehu mrtvého ramene řeky oblíbí, radnice prostor dovybaví naučnými tabulemi i lavičkami," podotkla Pavla Kosíková z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.