Sídliště, které má během příštích deseti let vyrůst na brownfieldu v blízkosti přírodní lokality Červeňák v Pardubicích už má konkrétnější podobu. Developer tak zareagoval na silnou vlnu kritiky, která se proti projektu vzedmula. V místě, kde do 90. let sídlilo železniční vojsko, firma slibuje moderní zástavbu, v níž najde nové kvalitní bydlení v průběhu příštích let několik tisíc Pardubáků.

Nejvyšší domy mají navazovat na stávající bytovou výstavbu na Višňovce a budou mít až deset pater. Směrem k Červeňáku se pak budou postupně snižovat. I nejvyšší desetipatrový dům má být členitý a bude odstupňován na osm a v některých místech na šest pater. Centrální část sídliště pak bude patřit náměstí, jehož součástí bude i vodní plocha.

Kde budou školky a školy?

Komise pro urbanismus a architekturu projekt ale odmítla s tím, že projektanti dostatečně nevymezili plochy pro občanskou vybavenost. „Jsou to plochy, které se musí předem přesně vyčlenit, a nestačí jen do studie napsat, že ta možnost existuje, protože se zástavbou se dost možná tato možnost ztratí,“ řekla zastupitelka Helena Dvořáčková (ANO), která je také členkou komise.

Developer chce spolupracovat s městem a přizpůsobit vybavenost konkrétní potřebě. „Projekt je díky své etapizaci velmi variabilní a umožňuje po dohodě s městem vhodně začleňovat objekty občanské vybavenosti. Bude tak možné reagovat na budoucí demografický vývoj jak ve městě, tak přímo v okolí a začlenit do projektu například školky, případně zařízení pro seniory,“ vysvětlil Jan Kotaška, generální ředitel společnosti BlackBird Real Estate, která za projektem stojí.

Stejně tak se developer ohradil proti výtce, že v projektu se nepočítá s větším množstvím zeleně. „Téměř 40 procent území nebude zastavěno a podíl zelených ploch je vysoce nadstandardní,“ řekl mluvčí společnosti Jaroslav Martínek.

Podzemní parkoviště a zelené střechy

Zeleným plochám ustoupí i parkoviště, která budou z velké části schovaná pod zemí. V ulicích zbude jen pár míst pro návštěvnické parkování. Domy budou disponovat i zelenými střechami, které poslouží k akumulaci dešťových srážek a budou snižovat odtok srážkové vody z oblasti.

Diskuzi vzbudila také doprava, která je v ulici S. K. Neumanna již v současné době dost problematická. Původně projekt počítal jen s jedním výjezdem. „Přibyl navíc i další vjezd a výjezd z dané lokality,“ zhodnotil starosta Dukly Jiří Rejda, který je s developerem v pravidelném kontaktu. Právě na jeho bedra zastupitelé uložili prosbu, aby s developerem vyjednával.

Městský obvod se připojí k územnímu nebo stavebnímu řízení, kde bude moci aktivně vystupovat. „Je to největší developerský záměr na území města za posledních mnoho let. Stanovení věcných a silných námitek a připomínek je jednou z cest, jak ho lze ovlivnit,“ vyzval zástupce obvodu zastupitel Karel Haas (ODS).

Haas zároveň připomněl i možnost uzavření plánovací smlouvy s developerem. S ní vedení města počítá. „Slouží k tomu, abychom v rámci příprav jejich projektů vyžadovali vybudování nebo úpravy infrastruktury,“ vysvětlil primátor Martin Charvát (ANO).